LEDIG STILLING VED OSLOMET

Vitenskapelig assistent til Forsbruksforskningsinstituttet SIFO

Søknadsfrist: 15.11.2020

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Om stillingen

Ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO, er det ledig en midlertidig stilling som vitenskapelig assistent. Som vitenskapelig assistent skal du bidra til å avlaste enkeltforskere og ellers bistå i ulike prosjekter etter behov. Du vil hovedsakelig bidra til instituttets arbeid på mat- og distribusjonsfeltet og interesse for, eller erfaring fra forskning på ett eller flere av følgende områder vil være en fordel:

 • Matsikkerhet
 • Korte distribusjonskjeder (lokal mat)
 • Digitale plattformer
 • Økologisk mat
 • Etisk/politisk forbruk

Forskningsfeltet mat og distribusjon opplever en økende etterspørsel nasjonalt og internasjonalt, og SIFO har gjennom mange år utviklet kompetanse og nettverk gjennom prosjekter hovedsakelig finansiert av EU og NFR.

Stillingen er organisatorisk plassert i forskningsgruppe Forbrukerpolitikk og økonomi, men bistand på prosjekter i forskningsgruppe Teknologi og bærekraft må også forventes.

Stillingen er et 2 års engasjement.

Dine arbeidsoppgaver vil hovedsakelig være

 • intervjuing
 • transkribering
 • dataanalyse
 • bidra til vitenskapelig publisering
 • bidra til søknadsskriving
 • bidra til å lage og drifte SIFO-prosjekters nettsider
 • andre forefallende oppgaver

Kvalifikasjoner

 • mastergrad eller tilsvarende i et samfunnsfag (sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi, samfunnsgeografi, samfunnsøkonomi, m.m.), humaniora eller samfunnernæring.
 • Basiskunnskap i kvantitativ og kvalitativ metode
 • Gode formidlingsevner i muntlig og skriftlig engelsk
 • Kan forstå norsk

Ønskede egenskaper

Vi ser etter deg som evner å arbeide godt både selvstendig og i team, har gode samarbeidsevner og som er utadvendt og kreativ. Videre er det viktig for oss at du er strukturert og resultatorientert med god gjennomføringsevne. Du er også fleksibel, tilpasningsdyktig med gode kommunikasjons- og formidlingsevner. Det er også ønskelig med relevant yrkeserfaring.

Vi tilbyr deg

 • muligheter for faglig innsikt i vitenskapelig arbeid og metode
 • en stilling som kvalifiserer til vitenskapelige stillinger ved universiteter og høgskoler
 • et godt og stimulerende arbeidsmiljø
 • en arbeidsplass i utvikling
 • fleksibel arbeidstid
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse

I henhold til Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat kan stillingen ikke besettes av personer som tidligere har vært ansatt i stipendiatstilling eller har oppnådd tilsvarende kompetanse.

Vi behandler kun søknader sendt inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju og OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen «logg inn og søk stillingen»

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen kontakt:

 • Forskningsleder Anita Borch, telefon 917 78 972 eller 67 23 56 26

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, i stillingskode 1019, i lønnsspenn kr. 386 200 – kr. 449 300. For spesielt kvalifisert søker kan høyere lønn vurderes. Til fratrekk går 2 % til Statens pensjonskasse.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

Referansenummer: 20/09805

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS