Ledig stilling ved OsloMet

Rådgiver søkes til FoU - administrasjonen på Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Søknadsfrist: 28.01.2020

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier har behov for en kvalifisert og initiativrik medarbeider med erfaring som forsknings- og PhD-koordinator. Stillingen er en del av den strategiske satsingen på OsloMet om å øke universitetets portefølje av eksternt finansierte prosjekter, særlig fra Norges forskningsråd og EU, og å sikre god gjennomstrømning på fakultetets doktorgradsprogram. I et fagfelt i stor utvikling søker vi nå etter en selvstendig og engasjert medarbeider som ønsker å bidra til å nå OsloMet sine ambisiøse målsetninger innen FoU-feltet.

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.


Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus.
Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Fakultetsadministrasjonen med ca. 100 medarbeidere utgjør litt under 20% av fakultetets ansatte. Virksomheten omfatter administrasjon av studier, praksis, forskning og utvikling, oppdrag, kommunikasjon, økonomi og HR. Administrasjonen jobber tverrfaglig og i nært samarbeid med fakultetets enheter.

Nøkkeloppgaver innen forskningsadministrasjon blir primært knyttet til akkvisisjon av eksterne prosjektmidler nasjonalt og internasjonalt med særlig fokus på NFRs utlysninger. Vi leter etter deg som har erfaring med praktisk forskningsstøtte og kjenner til alle oppgaver knyttet til forskningsadministrasjon og forvaltning av et doktorgradsprogram.

Seksjon for FoU-administrasjon består i dag av seks medarbeidere og har behov for ytterligere en ansatt i et vikariat grunnet foreldrepermisjon.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • støtte til UF-ansatte i arbeidet med å søke ekstern finansiering av forskningsprosjekter
 • informasjon til UF-ansatte om utlysninger av forskningsmidler
 • rådgivning og støtte til budsjettering til UF-ansatte ifm prosjektsøknader
 • rådgivning og støtte til UF-ansatte i strategisk publisering
 • støtte til forvaltning av doktorgradsprogram
 • analyse- og utredningsoppgaver
 • rapportering i Cristin
 • nettsideoppdateringer

I tillegg vil du ta del i seksjonens generelle oppgaver, blant annet saksbehandling av utlyste sentrale strategimidler.

Vi søker deg som har

 • utdanning på mastergradsnivå
 • solid kompetanse på søknadsstøtte i NFR søknader
 • kjennskap til forskningsetiske problemstillinger, personvern og databehandling
 • noe erfaring med søknadsbudsjettering og rapportering
 • kjennskap til ph.d-administrasjon
 • erfaring med selvstendig og kompleks saksbehandling
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Kjennskap til nettarbeid er en fordel.

Vi ønsker deg som

Vi søker deg som har gode samarbeidsevner og flink til å bygge relasjoner. Du tar selvstendige vurderinger med en profesjonell og analytisk tilnærming, samtidig som du er god på teamarbeid. Vi ser etter en kollega som er fleksibel, systematisk og som kan håndtere flere sammensatte prosesser samtidig.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi kan tilby deg

 • muligheter for faglig utvikling
 • en selvstendig og utfordrende stilling
 • arbeid i et kunnskapsrikt miljø
 • et fakultet i vekst og med et viktig samfunnsoppdrag
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • seksjonssjef Julia Ferkis, 672 37 608/ 414 18 359

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, 1364, rådgiver, Lønnstrinn 50-66, som tilsvarer lønn kroner 449 300-594 400 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på oppgavene må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i beskrivelsen ”Søk direkte her”.

Søknadsfrist: 28. januar

Ref: 19/12565-2

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.

Søk direkte her