LEDIG STILLING VED OSLOMET

Rådgiver og lederstøtte for instituttleder på Institutt for bygg- og energiteknikk

Søknadsfrist: 14.08.2022

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 4 000 studenter og om lag 400 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Går du rundt med en koordinator og fasilitator i magen? Vil du være med på et lag som utvikler et av landets mest spennende miljøer innenfor bygg- og energiteknikk og smart mobilitet og urban analyse?

Arbeidssted for stillingen er ved Institutt for bygg- og energiteknikk, et spennende institutt med ledende kunnskap og stort engasjement innenfor viktige samfunnsområder. Noen av oppgavene vil være på tvers av enhetene og for fakultetet. Instituttet har rundt 850 studenter og om lag 70 ansatte og er et av fem institutt ved fakultetet. Instituttet holder til ved Studiested Pilestredet, midt i Oslo sentrum.

Instituttet har to bachelorprogram, og tre masterprogram og utdanner kandidater innenfor bygg, transport, vann- og miljøteknikk, mobilitet, by utvikling og ubanisme. Fra høst 2023 vil instituttet også tilby mastergradsutdanning i geoteknikk.

Stillingen som rådgiver og lederstøtte er organisert i fakultetsdirektørens stab i Kontor for lederstøtte. Arbeidsoppgavene er svært varierte med alt fra mindre praktiske gjøremål til strategisk planarbeid og koordinering og fasilitering av komplekse prosesser.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • daglig rådgivning og administrativ støtte til instituttleder
 • administrere og koordinere årshjul for instituttet
 • forberedelse og gjennomføring av arrangementer på institutt og fakultet
 • bidra til fakultetets kommunikasjonsaktiviteter internt og eksternt
 • ansvar for instituttets møteplaner, oppfølging av ledermøter/møter med studenttillitsvalgte og studentrådsrepresentanter
 • delta i planlegging og gjennomføring av prosesser knyttet til rapportering, strategi, organisasjonsutvikling med mer

Vi søker deg som har

 • universitets- eller høyskoleutdanning på minimum bachelornivå, det er en fordel om du har mastergrad eller tilsvarende
 • evnen til å utarbeide grunnlag for beslutninger basert på ulike måltall
 • meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • evnen til å sette deg raskt inn i systemer og kunnskap om bruk av digitale verktøy, som bidrar til høy effektivitet og kvalitet i arbeidet
 • relevant erfaring fra tilsvarende arbeid

Meget god og relevant praksis kan kompensere for kravet om formell utdannelse.

Vi ønsker deg som har

 • evne til å tenke kreativt, være handlingsdyktig og ha god prioriteringsevne - en typisk gjennomfører
 • evne til å utarbeide grunnlag for beslutninger basert på ulike måltall
 • evne til å ta initiativ, bidra til godt samarbeid, og tenke helhetlig
 • evne til selvstendig og resultatorientert arbeid
 • gode kommunikasjonsferdigheter
 • arbeidslyst, og evne til å yte i en arbeidshverdag med høyt tempo
 • forståelse og interesse for fakultetets kjernevirksomhet, og entusiasme for å støtte opp om disse på en effektiv måte

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • en kreativ og skapende arbeidsplass i sterk utvikling
 • et fakultet i vekst og med et viktig samfunnsoppdrag
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1363 Seniorkonsulent, lønnstrinn 49-59, dvs. kroner 464.200 – 544.400 pr. år / stillingskode 1434 rådgiver, lønnstrinn 50 – 66, dvs. kroner 471.300 – 615.000 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen ”Logg inn og søk stillingen”.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn.

Referansenummer: 22/04989

Logg inn og søk stillingen

Powered by Labrador CMS