LEDIG STILLING VED OSLOMET

Rådgiver innen programplanarbeid i studieadministrasjonen

Søknadsfrist: 16.06.2021

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Fakultetsadministrasjonen med ca. 100 medarbeidere utgjør litt under 20% av fakultetets ansatte. Virksomheten omfatter administrasjon av studier, praksis, forskning og utvikling, oppdrag, kommunikasjon, økonomi og HR. Administrasjonen jobber tverrfaglig og i nært samarbeid med fakultetets enheter.

Ved kontor for programplan, internasjonalisering og opptak, går en av våre ansatte av med pensjon og vi søker i den forbindelse etter en ny dyktig medarbeider til fast stilling som rådgiver. Arbeidssted vil være Pilestredet 42, og stillingen er ledig fra 01.08.2021.

Arbeidsoppgavene er primært rettet mot programplan- og kvalitetsarbeid i nært samarbeid med fakultetets institutt og - fagmiljø, og inngår som del av programplanteamet ved kontor for programplan, internasjonalisering og lokalt opptak.

Vi søker deg som har

 • utdanning fra høgskole/universitetet på minimum bachelornivå, ønskelig med masternivå
 • god kjennskap til forskrifter, regelverk og prosedyrer for programplan
 • god kjennskap til den generelle saksgangen i programplanarbeid kjennskap til/kunnskap om programplaner og etableringsarbeid
 • gode kommunikasjonsevner og god fremstillingsevne både skriftlig og muntlig i norsk og engelsk
 • generell god digital kompetanse

Det er en fordel at du har

 • god kjennskap til høgskole- og universitetssektoren
 • god kompetanse innenfor FS, EpN og P360

Vi ønsker deg som

 • har gode samarbeidsevner og er teamorientert
 • er ryddig, systematisk og fleksibel
 • har evnen til å ta gode, selvstendige vurderinger
 • takler høyt arbeidspress i perioder

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • en spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • muligheter for faglig utvikling innenfor studieadministrasjon og programplanarbeid
 • et trivelig, dynamisk og godt arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • 100% stilling

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Bjørn Lyngroth, kontorsjef: 97509162

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1434 rådgiver, fra kr. 451 700 til 597 000.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Referansenummer: 21/05283

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS