LEDIG STILLING VED OSLOMET

Postdoktor i anvendt kvanteberegning

Søknadsfrist: 10.03.2023

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet, med et stort mangfold blant sine nær 22 000 studenter og 2200 ansatte. Universitetet har studiesteder i Oslo sentrum og på Kjeller ved Lillestrøm. OsloMet er tett på byen og arbeidslivet, og driver utdanning og forskning innenfor en stor bredde av fagfelt som bidrar til å løse samfunnets utfordringer. OsloMet har lange historiske linjer med store profesjonsutdanninger som har eksistert i over 100 år. Universitetet er også en aktiv pådriver for innovasjon og ny teknologi for utvikling av velferdsstaten.

Fakultetet for teknologi, kunst og design (TKD) tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet TKD har omtrent 4 000 studenter og omtrent 400 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Institutt for informasjonsteknologi tilbyr tre bachelorstudier, et masterstudium og er delaktig i et tverrfaglig doktorgradsstudium. Vitenskapelige ansatte ved instituttet forsker innen et bredt spekter av fagområder, inkludert informatikk, naturvitenskap, innovasjon og ledelse. Studenter og forskere er også involvert i et økende antall tverrfaglige aktiviteter ved universitetet.

Stillingsbeskrivelse

Institutt for informasjonsteknologi har en ledig stilling som postdoktor innen Quantum Computing (QC) for en periode på to år, med mulig forlengelse på ett år. Kandidaten vil være tilknyttetfaggruppen Matematisk modellering ved instituttet, som arbeider innenfor det nye initiativet OsloMet Quantum Hub.

Quantum Computing (QC) er nå anerkjent som en fremvoksende disruptiv innovasjon med potensielt sterk innvirkning på samfunnet. QC har også et bredt spekter av fordeler for individuelle samfunnsborgere, ikke bare for kommersielle virksomheter. De samfunnsmessige implikasjonene av QC må vurderes av alle samfunnsmedlemmer, som de viktigste interessentene. Dermed er det et økende behov for å øke nivået av kvanteforståelse og bygge bro mellom samfunnet og kvanteteknologier. OsloMet Quantum Hub er planlagt å være hovedbidragsyteren til løsningen av dette problemet i Norge og det ledende nasjonale QC-miljøet, både innen utdanning, forskning og formidling.

Kandidaten vil være involvert i forskning som fokuserer på å utvikle metodikk for å løse problemer med anvendt kvanteberegning. Dette inkluderer implementeringer av kvantealgoritmer på eksisterende QC-plattformer med tilgjengelig skytjeneste, som D-Wave annealer og Rigetti gate-baserte prototyper (gjennom Amazon Bracket-tjenesten). I tillegg vil kandidaten være ansvarlig for vedlikehold, drift og realisering av eksperimenter på våre to kvantedatamaskiner (med henholdsvis to og tre qubits), begge basert på NMR-teknologi.

Hovedoppgaver

 • Forskning på anvendt kvanteberegning
 • Utføre eksperimenter på kvantedatamaskiner tilgjengelig via sky-baserte plattformer (som Amazon Bracket og IBM Quantum)
 • Utføre eksperimenter på OsloMets to NMR-baserte kvantedatamaskiner og være ansvarlig for deres vedlikehold
 • Delta i veiledning av masterstudenter
 • Formidle prosjektets resultater og resultater gjennom passende kanaler
 • Bidra til interaksjonen med medlemmer og partnere av OsloMet Quantum Hub

Krav til kvalifikasjoner

 • Du må ha fullført norsk doktorgrad i fysikk, anvendt matematikk eller informatikk, eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er vurdert likeverdig med norsk doktorgrad
 • Erfaring innen kvanteberegning eller beregningsbasert kvantefysikk
 • Sterk bakgrunn innen vitenskapelig programmering
 • Gode evner til å kommunisere på engelsk – både skriftlig og muntlig

Generelle kriterier for tilsetting i akademiske stillinger dekkes av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

Ønskede kvalifikasjoner

 • God erfaring innen én eller flere av følgende:
  • Vitenskapelig high-performance computing
  • Maskinlæring og AI
  • Teori om åpne kvantesystemer

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen

 • Evne til å utføre selvstendig forskning
 • Evne til å jobbe tverrfaglig
 • Samarbeidsevne og gode kommunikasjonsevner

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosess

Ønsker du å søke på stillingen må du gjøre det elektronisk gjennom vårt rekrutteringssystem.

Du vil bli vurdert av et sakkyndig komite.

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • Søknadsbrev
 • En plan på opptil to sider inkludert referanser som skisserer motivasjon, bakgrunn og hvordan du foreslår å gjennomføre forskningsideene til dette postdoktorprosjektet
 • CV (inkludert navn og kontaktinformasjon til minst to referanser)
 • Kopi av attester/vitnemål
 • Komplett publikasjonsliste
 • Inntil ti vitenskapelige artikler i fulltekst, innsendt sammen med en innholdsfortegnelse og en kort introduksjon som fremhever artikkelens relevans for stillingens profil og en detaljert beskrivelse av søkerens bidrag til artikkelen
 • Et sammendrag av doktorgradsavhandlingen din
 • Dersom du venter på ph.d.-forsvar innen søknadstidspunktet: ett referansebrev PhD-veileder som angir kvaliteten på søkerens arbeid og ferdigheter.

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at søknaden din skal bli behandlet. Dokumentene må enten være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Originale dokumenter og gyldig pass må fremvises dersom du blir invitert til intervju. For å gi deg som kandidat en ordentlig vurdering og sikre rettferdig konkurranse vil OsloMet utføre en sjekk på innsendte dokumenter.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, vennligst ta kontakt via hrtkd@oslomet.no.

Før innsending av søknadsdokumentene til ekspertutvalget vil alle søknader bli vurdert av fakultetet og søkere som ikke oppfyller de formelle kvalifikasjonskravene vil ikke bli sendt til vurdering.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen.

Vi kan tilby deg

 • En spennende mulighet til å jobbe på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • En mulighet til å bli en del av et dynamisk fagmiljø og unikt akademisk nettverk
 • Gode låne- og pensjonsvilkår i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger
 • Flyttestøtte, kulturkurs og onboarding-tjenester
 • En arbeidsplass i Oslo sentrum – med mange kulturtilbud

OsloMets karrieresidegir informasjon om å bo og arbeide i Oslo.

Annen informasjon

Ønsker du mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med lederne for OsloMet Quantum Hub:

 • Førsteamanuensis Sergiy Denysov, sergiyde@oslomet.no
 • Professor Sølve Selstø, solvese@oslomet.no

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i postdoktor i kode 1352, lønnstrinn 60 – 74 dvs. kroner 553 500 - 714 000 NOK per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Ønsker du å søke på stillingen, gjør det via vår søknadsportal.

Alle søknader må sendes på engelsk eller skandinavisk språk.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Søknadsfrist: 30.11.2022

Ref.: 22/07369

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS