LEDIG STILLING VED OSLOMET

PhD-stipendiatstilling: Senter for intelligent muskelskjeletthelse (CIM)

Søknadsfrist: 22.05.2022

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

PhD-stipendiatstilling: Behov og forventninger hos brukere, helsepersonell og tilknyttede aktører knyttet til muskelskjeletthelse

Ved Senter for intelligent muskelskjeletthelse (CIM) ved Fakultet for helsevitenskap på OsloMet har vi ledig PhD-stipendiatstilling knyttet til et nytt Brobyggerprosjekt. Formålet med prosjektet er å identifisere behov og forventninger hos brukere, helsepersonell og andre involverte aktører i helsetjenesten knyttet til muskelskjeletthelse, samt å gjennomføre et prosjekt i tråd med identifiserte behov. Prosjektet er et samarbeid mellom Senter for Intelligent Muskelskjeletthelse (CIM), NAV og bydel Grünerløkka. Brobyggersatsingen ved OsloMet er tilknyttet prosjektet Universitetskommunen Oslo (Unikom), og satsingsområdet «arbeid og helse». PhD prosjektets målsetning er å drive behovsstyrt forskning innenfor områdene arbeid og helse basert på James Lind Alliance metoden. Mer spesifikt skal PhD prosjektet svare på følgende forskningsspørsmål: 1) Hva er behovene og forventningene til brukere i en multikulturell befolkning som sliter med deltakelse i arbeidslivet grunnet muskelskjelettplager? 2) Hvordan kan vi bidra til å senke barrierene og utvikle bedre løsninger for arbeidsdeltakelse og meningsfylt arbeid? Stipendiatstilling vil være organisert under Institutt for fysioterapi og vil være på en periode på fire år i 100% stilling med 25% arbeidsplikt. Stillingen er ledig fra 1. september 2022.

Forskningsområde

Muskelskjelettplager, spesielt rygg- og nakkeplager er kjent som ledende årsaker til helsetap i verden. Muskelskjelettplager kan føre til aktivitetsbegrensninger og jobbfravær som har betydelige økonomiske konsekvenser for både den individuelle, men også for familier, industri, helseforetak og samfunnet generelt. Det er akseptert at manglende forståelse av brukeres behov kan resultere i utilstrekkelighet, misoppfattelser og feil utfall som fører til bortkastet forskning. Dette PhD-prosjektet involverer brukere (pasienter, omsorgspersoner, pårørende, helsepersonell og andre relevante aktører) i ulike stadier av forskning; - utvikling, gjennomføring og formidling - for å sikre meningsfull og relevant forskning med verdifull og bærekraftig innflytelse. Prosjektets ambisjon er å forstå behovene til brukerne riktig samt oppnå relevante gevinster gjennom samarbeid.   Ved å benytte James Lind Alliance metoden vil forskere og brukere sammen identifisere og bidra til å fylle kunnskapshull om brukeres behov relatert til muskelskjelettsmerter (inkludert fysiske og psykiske komorbide tilstander) og arbeidsdeltakelse.

Arbeidsoppgaver

 1. Gjennomgang og sammenfatting av nåværende litteratur på feltet (evidensbasert forskning)
 2. Identifisere kunnskapshull og utarbeide en liste over topp 10 prioriterte kunnskapshull
 3. Etter å ha identifisert kunnskapshullene skal det formuleres forskningsspørsmål som skal utforskes i studier med korrekt design som skal presenteres i minst tre vitenskapelige publikasjoner hvor PhD-kandidaten er førsteforfatter.

Forskningsmiljø

CIM representerer et økosystem av brukerrepresentanter, forskere på tvers av spesialiteter som er tilknyttet forskningsgruppen for Muskel og skjeletthelse ved Fakultet for helsevitenskap, Artificial Intelligence Lab ved Fakultet for teknologi, kunst og design, og nasjonale og internasjonale forskningspartnere. PhD-kandidaten forventes å delta aktivt i samarbeid med brukergrupper, forskere fra CIM og deres nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere, helsepersonell i bydel Grünerløkka som har lang erfaring med kommunehelsetjenesten og samarbeide med nettverket Eldre og rusbruk Oslo (NERO) i tillegg til NAV Grünerløkka. Forskere tilknyttet CIM driver forskning av høy kvalitet innenfor området muskel- og skjeletthelse i et livsløpsperspektiv, som inkluderer ungdom, unge voksne, voksne og eldre mennesker. Blant de sentrale målene for CIM er å samle eksperter fra teknologisk vitenskap, helsevitenskap og samfunnsvitenskap i gjennomføring av epidemiologisk forskning, intervensjonsforskning og kvalitative studier. CIM har som mål å utvikle, evaluere og implementere effektive innovative og praktiske løsninger for å forbedre muskel- og skjeletthelsen til enkeltpersoner og befolkningen.

Krav til kompetanse

Vi ser etter en entusiastisk og dedikert kandidat som må ha:

 • ved tiltredelse ha fullført profesjonsstudium i medisin eller helsevitenskap (tilsvarende 120 studiepoeng) med karakter B eller bedre
 • gode muntlig og skriftlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk
 • grunnleggende kunnskap og erfaring knyttet til kvantitative metoder (inklusiv statistiske analyser) og/eller kvalitative metoder (på masternivå)

Personlige egenskaper

 • strukturert
 • tilpasningsdyktig
 • får andre til å prestere
 • entusiastisk og motivert for å lære

Vilkår

Opptak til doktorgradsprogrammet i helsevitenskap er en forutsetning for å tiltre i stillingen. For å få opptak på ph.d. -programmene på Fakultetet for helsevitenskap må søker ha B eller bedre på masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre på mastergraden. Se informasjon om kriterier på opptak. Endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse.

Vi kan tilby deg

 • spennende jobbmulighet ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • mulighet til å være en del av et dynamisk fagmiljø og unikt faglig nettverk
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et bredt spekter av idretts- og kulturtilbud
 • et inkluderende og vennlig arbeidsmiljø

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region, og alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke. Vi jobber aktivt med å videreutvikle OsloMet som en inkluderende arbeidsplass og tilpasse arbeidsplassen om nødvendig. Du er også velkommen til å søke stillingen hvis du har opplevd perioder hvor du har stått utenfor arbeid, utdanning eller opplæring.  For ytterligere informasjon om prosjektet kontakt førsteamanuensis Parisa Gazerani eller leder av CIM, professor Margreth Grotle.

 • Professor Margreth Grotle, +47 67236043
 • Førsteamanuensis Parisa Gazerani +47 67235397

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, i lønnstrinn 54 kr. 491.200,-. Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ”Logg inn og søk stillingen”.

 • søknad, CV og kopier av vitnemål og attester
 • hovedoppgave/masteroppgave og eventuelle andre vitenskapelige arbeid som du ønsker skal bli vurdert, eventuelt en liste over egne publikasjoner
 • motivasjonsbrev

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Søknaden må være på norsk mens dokumentene kan være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Søknadsfrist: 22.mai 2022

Ref.: 22/01684

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn.

Logg inn og søk stillingen

Powered by Labrador CMS