Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Universitetslektor i 40 % stilling ved Avdeling for kariologi og gerodontologi

Søknadsfrist: 26.01.2020

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det odontologiske fakultet (OD) er et av de ledende odontologiske fagmiljøer i Europa. Fakultetets forskergrupper bidrar med topp forskning innen flere odontologiske felt. I tillegg til å utdanne tannleger og tannpleiere har fakultetet ph.d.-utdanning og profesjonsrettet spesialistutdanning. Fakultetet har høy forsknings- og klinisk kompetanse på de ulike fagfelt, med et godt tverrfaglig samarbeid. Det er et moderne fakultet med ca. 450 studenter og ca. 450 ansatte. Fakultetet er også Norges største tannklinikk med ca 55.000 pasientbesøk i året. Det odontologiske fakultet har to institutter: Institutt for klinisk odontologi og Institutt for oral biologi.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

En stilling som universitetslektor (SKO 1009) i 40% er ledig ved Det odontologiske fakultet. Stillingen er knyttet til Avdeling for kariologi og gerodontologi, Universitetet i Oslo.

Stillingen er en undervisningsstilling og er tillagt 75 % undervisning, 15 % faglig utviklingsarbeid og 10 % administrasjon. Undervisningen omfatter teoretisk og klinisk undervisning av studenter samt veiledning i eksterne praksisfelter. Undervisningen skjer i henhold til de til enhver tid gjeldende studieplaner.

Vi ønsker fortrinnsvis å tilsette én person i hele stillingsprosenten.

Ansvars- og oppgavefelt

 • Undervisning relatert til kliniske fag, praksisforberedelse og atferdsfag
 • Koordinatorfunksjon i forbindelse med undervisning
 • Veiledning av masteroppgaver
 • Klinisk veilederfunksjon ved Avdeling for kariologi og gerodontologi, inklusiv sykehjem
 • Klinisk veilederfunksjon ved Klinikk for allmenn odontologi – voksen og Ferdighetssenteret
 • Administrative oppgaver
 • Andre oppgaver vil kunne bli tillagt stillingen etter behov
 • Innenfor din normale arbeidsplikt og faglige kompetanse kan du også bli pålagt arbeid utenfor ditt institutt.
 • Tilsettingen skjer med forbehold om de endringer i fagområde og arbeidsoppgaver som arbeidsgiver måtte bestemme.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant mastergradsutdanning, eller Cand.odont.
 • Norsk autorisasjon som tannlege
 • Minst to års klinisk praksis som tannlege
 • Praktisk-pedagogisk basiskompetanse dokumentert med relevant utdanning og pedagogisk praksis
 • Gode datakunnskaper
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk

Det er ønskelig med

 • Erfaring med studentveiledning
 • Kunnskap om og interesse for digitale løsninger innen høyere utdanning

Søkere som ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne i løpet av to år etter tilsetting.

Personlige egenskaper

Vi ser etter en ansvarsbevisst person som:

 • har høy arbeidskapasitet med god vurderings- og gjennomføringsevne
 • er fleksibel og løsningsorientert
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • bidrar til et godt fag- og arbeidsmiljø

Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med informasjon om utdanning og tidligere stillinger
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Publikasjonsliste
 • Navn og kontaktinformasjon på to - tre referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Vennligst merk at alle dokumenter må være enten på engelsk eller et skandinavisk språk.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det benyttes intervju og event. prøveforelesning i tilsettingsprosessen.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt hensyn til.

Hvis instituttleder vurderer det som nødvendig for å skille mellom søkerne kan det nedsettes en sakkyndig komité som også vurderer de vitenskapelige arbeidene.

De som blir innkalt til intervju, bes ta med originale vitnemål og attester.

Andre opplysninger

Se retningslinjer knyttet til tilsetting i universitetslektorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen