Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Klinikkoordinator - 2 ledige stillinger

Søknadsfrist: 22.01.2020

Det odontoligiske fakultet søker klinikkoordinatorer - 2 stillinger

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det odontologiske fakultet (OD) er et av de ledende odontologiske fagmiljøer i Europa. Fakultetets forskergrupper bidrar med topp forskning innen flere odontologiske felt. I tillegg til å utdanne tannleger og tannpleiere har fakultetet ph.d.-utdanning og profesjonsrettet spesialistutdanning. Fakultetet har høy forsknings- og klinisk kompetanse på de ulike fagfelt, med et godt tverrfaglig samarbeid. Det er et moderne fakultet med ca. 450 studenter og ca. 450 ansatte. Fakultetet er også Norges største tannklinikk med ca 55.000 pasientbesøk i året. Det odontologiske fakultet har to institutter: Institutt for klinisk odontologi og Institutt for oral biologi.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Om stillingen

Vi har for tiden to ledige stillinger som klinikkoordinator ved Det odontologiske fakulet, ved Klinikk for spesialbehandling, Avdeling for kjeveortopedi og ved Klinikk for allmenn odotnolgi - voksen innen tannhelse og tannbehandling. Oppgi i søknaden om hvike/ hvilken av stillingene du søker.

Klinikkoordinatorstillingen ved Klinikk for spesialbehandling er per i dag tilknyttet spesialistutdanningen i kjeveortopedi og er en stilling som kombinerer klinikk-arbeid og administrasjon.

Klinikkoordinatorstillingen ved Klinikk for allmenn odontologi - voksen er knyttet til klinikken i 5. etg.

Arbeidsoppgaver ved Klinikk for spesialbehandling og Klinikk for allmenn odontologi - voksen

 • Daglig drift av klinikken
 • Opplæring nyansatte
 • Sørge for gode og oppdaterte klinikkrutiner
 • Sørge for god daglig logistikk

Arbeidsoppgaver ved Klinikk for allmenn odontologi - voksen

 • Samme oppgaver som ved Klinikk for spesialbehandling i tillegg til:
 • Deltagelse i den løpende virksomhet

Kvalifikasjonskrav

 • Stillingen krever relevant utdanning og autorisasjon som tannhelsesekretær.
 • God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne.

Ønsket kompetanse og erfaring:

 • Erfaring fra lignende arbeid er ønkselig
 • Erfaring fra det aktuelle fagområdet er en fordel.
 • Erfaring med Salud er en fordel

Personlige egenskaper

 • Systematisk, strukturert og positiv
 • Ansvarlig, selvstendig, løsningsorientert og god gjennomføringsevne
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Lønn som klinikkavdelingsleder i kode 1033 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr. 464 000 og kr. 523 200, avhengig av kompetanse og event. ansiennitet
 • Gode velferdsordninger
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og attester
 • Liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge. Venligst trykk på "Send søknad". Vi gjør oppmerskom på at alle dokumenter må være på et skandivaisk språk og eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det vil ikke bli tatt hensyn til ufullstendige søknader.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Tiltredelse: Snarest

Søknadsfrist: 22. januar

Hjemmeside: http://www.odont.uio.no/

Kontaktinformasjon

 • Til koordinatorstilling ved Klinikk for spesialbehandling: Oversykepleier Sissel Strømfjord, tlf: 22852246, mobil: 95212811, e-post: [email protected]
 • Til koordinatorstilling ved Klinikk for allmenn odontologi - voksen: Klinikk avd.leder Janne Karin Lea, Tlf.: 22852091, [email protected]
 • HR-rådgiver: Anne Grethe Søreng, tlf. 22 84 59 68, e-post: [email protected] (kun ved tekniske spørsmål vedrørende opplasting).

Send søknad