Ledig stilling ved OsloMet

Universitetslektor / øvingslærer – Paramedic

Søknadsfrist: 19.01.2020

Har du et brennende ønske om å bidra til å utvikle faget paramedisin?

Ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, er det ledig to faste 50% stillinger som universitetslektor/øvingslærer innen paramedic. Det kan være aktuelt å ansette i én 100% stilling dersom det er hensiktsmessig. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.


Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller, i Pilestredet og i Sandvika.

Paramedic-utdanningen ved OsloMet søker en engasjert paramedic med et brennende ønske om å bidra til utviklingen av en ny og spennende utdanning.

Vi ønsker deg som er ambisiøs på studenters vegne, som trives med undervisning, veiledning og forskning og som er innstilt på å ta i bruk ulike digitale læringsressurser.

Det er utstrakt forskningsaktivitet på instituttet med 7 forskningsgrupper og vi ansetter jevnlig stipendiater.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • undervise og veilede studenter i kliniske studier og ved simulerings- og ferdighetsenheten (SFenheten)
 • videreutvikle, planlegge, gjennomføre og evaluere emner i studiet
 • sensur og utvikling av vurderingsformer

Vi søker deg som har

 • helsefaglig bachelor
 • dokumentert paramedic-utdanning
 • relevant klinisk erfaring, fortrinnsvis innen prehospitale tjenester
 • erfaring med undervisning/veiledning på høgskole/universitet
 • gode språkkunnskaper i ett skandinavisk språk og engelsk, muntlig og skriftlig

Dersom det ikke melder seg søkere med universitetslektorkompetanse, kan det blir aktuelt å ansette midlertidig i stilling som øvingslærer, med krav om kvalifisering til universitetslektor for fast ansettelse innen tre år.

Ved manglende norsk/skandinavisk språk kompetanse gis tilbud om opplæring for å kunne utføre arbeidsoppgavene tillagt stillingen og/eller arbeidsområdet. Du må kunne vise til norskferdigheter minimum tilsvarende nivå B2 innen tre år fra ansettelsestidspunktet.

Det er en fordel at du har

 • helsefaglig master
 • erfaring med digitale læringsplattformer og metoder

Dokumentert pedagogisk utdanning og erfaring vektlegges. Har du ikke relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må du forplikte deg til å gjennomføre universitetets program for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen to år.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Generelle kriterier for tilsetting i undervisningsstilling fremgår avForskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Vi ønsker deg som

 • er tydelig, strukturert og løsningsorientert
 • har evne til å motivere og inspirere
 • har evne til å arbeide selvstendig og i team
 • har gjennomføringsevne og endringsvilje

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi kan tilby deg

 • jobb ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • muligheter for faglig utvikling innen en ny utdanning
 • lån- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger
 • en arbeidsplass i utvikling
 • en utdanning som er ny og i stadig endring

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, 1009 universitetslektor/ 1007 øvingslærer. Lønn kroner 456 400-594 400, ltr. 51-66 for universitetslektor og kroner 428 200-532 300, ltr. 47-60 for øvingslærer. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål

Du må laste opp alle disse dokumentene for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

For spørsmål av administrativ karakter kontakt Sofie Rabo Carlsen, [email protected]

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”Logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 19.01.2020

Referanse: 19/12791

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.

Logg inn og søk stillingen