Ledig stilling ved OsloMet

Sikkerhetsteknikker

Søknadsfrist: 17.01.2020

Avdeling for eiendom har ansvar for drift og forvalting av alle universitetets bygninger. OsloMet leier all sin bygningsmasse som totalt består av 180.000 m2 i Pilestredet, Kjeller, Silurveien og i Sandvika. Avdelingen består av en stab og to seksjoner med rundt 60 medarbeidere. Vi er inne i en spennende fase med flere store prosjekter knyttet til et langsiktig arbeid med strategisk campusutvikling. Vi jobber for å forbedre og utvikle FDV -systemet, samt at vi har høyt fokus på miljøeffektivisering gjennom Grønt OsloMet.

Du vil inngå i en sikkerhetsgruppe som ledes av sikringsleder, og som ligger under seksjon for drift og husøkonomi. Mer og mer av OsloMet `s adgangssystem digitaliseres, men vi har fortsatt et utstrakt manuelt nøkkelsystem. Sikkerhetsavdelingen er 24/7 bemannet og det er primært vektere som betjener sikkerheten, men det kan i særskilte tilfeller kreve tilstedeværelse utenfor ordinær arbeidstid.

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • Være oppdatert på gjeldende lovverk og oppdatere vekterinstrukser Bistå med sikkerhetsplanlegging og gjennomføring av arrangementer
 • Ha oversikt over utleverte og innleverte nøkler, og bistå ved bestillinger
 • Følge opp innmeldte saker i internt meldesystem (BIE)
 • Følge opp eksterne leverandører med etterkontroll av jobber
 • Kontrollere og attestere fakturaer Bistå øvrig sikkerhetspersonell ved øvelser og utløste alarmer
 • Daglig oppfølging av adgangskontrollsystemet
 • Daglig oppfølging av avvik som rapporteres gjennom avvikssystem og vekterrapporter
 • Ansvar for samband og teknisk utstyr på vaktsentralen
 • Oppfølging av kontrakt med vaktselskapet ved OsloMet
 • Være et bindeledd mellom interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Bistå sikringsleder for øvrig ved diverse oppgaver

Vi søker deg som har

 • Relevant sikkerhetsteknisk utdanning på høyskolenivå
 • Fagbrev som innenfor sikkerhet eller tilsvarende
 • Erfaring fra sikkerhetsarbeid i større bygninger og ved større arrangement
 • Erfaring fra bruk og drift av større adgangskontrollsystemer
 • Gode kunnskaper om IKT og erfaring med bruk av forskjellige IKT verktøy, som for eksempel KABA, Lenel, ulike rapporteringsverktøy og FDVUS system
 • Kjennskap til e-handel
 • Har gode norsk og engelsk kunnskaper, skriftlig og muntlig

Vi ønsker deg som

 • Er fleksibel i forhold til arbeidstid og liker en variert arbeidsdag
 • Har evner og interesse for overvåkingssystem og sikkerhet
 • Har evne til å opptre kontrollert i stressede situasjoner og vise fleksibilitet i situasjoner som tilsier det.
 • Har evne til å jobbe strukturert og analytisk
 • Trives med å jobbe både selvstendig og i team

Personlig egnethet og samarbeidsevner vil blir tillagt stor vekt.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • Muligheter for faglig utvikling innenfor sikkerhet av eiendomsfaget
 • Arbeidsplass på et av Norges største universitet
 • Jobbe med sikkerhetsutvikling i samarbeid med hyggelige kolleger
 • Arbeidsoppgaver gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger som inkluderer gode trenings og kulturtilbud

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

På grunn av stillingens sikkerhetsansvar er det et krav om et krav om politiattest.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Sikringsleder Odd Harald Johansen på tlf. 48046052
 • Seksjonssjef Marianne Fugløy Lidstrøm på tlf. 47374929

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1113, rådgiver, lønnstrinn 50-66 , om tilsvarer kr. 449 300- 594 400 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”Logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 17 januar, 2020

Ref: 19/12732

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.

Logg inn og søk stillingen