Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Vitenskapelig assistent - Psykologisk institutt

Søknadsfrist: 24.11.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Psykologisk institutt er det eldste psykologiske instituttet i Norge. Forskningen ved instituttet er internasjonalt rettet med flere internasjonale samarbeidsprosjekter, og avspeiler psykologiens mangfold og kontaktflate med andre vitenskapelige disipliner, i medisin, humaniora og samfunnsfag. Studietilbudet i psykologi omfatter profesjonsstudiet i psykologi, samt et bachelor- og mastergradsprogram. I tillegg har instituttet en forskerutdanning (Ph.D.-grad) med 140 registrerte kandidater. Instituttet har en stab på 75 faste vitenskapelig ansatte, ca. 70 stipendiater og postdoktorer, og en teknisk/administrativ stab på 22 personer.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Psykologisk institutt trenger flere vitenskapelige assistenter i deltidsstillinger for en periode på 1-2 år. Dette er 20 % stillinger som passer fint for deg som er student og ønsker deg en relevant deltidsjobb ved siden av studiet. Vi trenger vitenskapelig assistenter med mange ulike kompetanser, og vi vil sette sammen et team av assistenter som til sammen vil kunne støtte forskningen ved instituttet innen mange ulike områder. Disse områdene er for eksempel bistand til datainnsamling (utvikling av spørreskjema mm), forberedelse av data for analyser, intervjuer, transkribering, rekruttering av deltakere i forskning, koordinering av datainnsamling, programmering og annet praktisk prosjektarbeid. I tillegg trenger instituttet assistenter knyttet til laboratorievirksomheten.

Som assistent må du være forberedt på å jobbe mot flere forskere og løse ulike arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjonskrav

  • Minimum bachelorgrad i psykologi eller annet relevant fag
  • Arbeidserfaring innen ett eller flere av de nevnte områdene over er en fordel, men ikke et absolutt krav
  • Interesse for forskning
  • Kandidaten må beherske norsk flytende
  • Ved ansettelse vil det bli lagt vekt på personlige egenskaper, som evne til samarbeid, fleksibilitet, evnen til å planlegge mm

Vi tilbyr

Søknaden skal inneholde

  • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen)
  • CV (fullstendig oversikt over utdanning og faglig arbeid)
  • Kopier av vitnemål og eventuelle attester
  • Minst to referanser (navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

I vurderingen av søkerne vil det bli lagt vekt på faglig bakgrunn, motivasjon for å søke stillingen og personlige egenskaper. Det vil bli gjennomført intervjuer med utvalgte kandidater.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Andre opplysninger

Samlet ansettelsestid i stilling som vitenskapelig assistent kan ikke overstige to år og stillingen kan ikke besettes av personer som tidligere har vært ansatt i stipendiatstilling eller har oppnådd tilsvarende kompetanse.

Se forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk stillingen