Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Universitetslektor i regulatorisk farmasi

Søknadsfrist: 05.12.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør. Farmasøytisk institutt har 130 ansatte. Vi har et aktivt forsknings- og innovasjonsmiljø basert på fri forskning om legemidler. Instituttet har ansvaret for det populære masterstudiet

i farmasi og har til enhver tid 350 dyktige og engasjerte studenter.

Legemiddelrelatert forskning og undervisning er grunnlaget for all aktivitet ved instituttet. Virksomheten bygger på en naturvitenskapelig plattform hvor samspillet mellom naturvitenskapelige basalfag, legemiddelteknologi og helse- og samfunnsfaglige elementer gir grunnlaget for teknologisk basert verdiskaping og for farmasøyters rolle som helsepersonell.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Ved Farmasøytisk institutt, Seksjon for galenisk farmasi og samfunnsfarmasi er det ledig en 20% stilling i 3 år som universitetslektor i regulatorisk farmasi. Tiltredelse ønskes snarest mulig og innen 01.03.2020.

Beskrivelse

For å imøtekomme endringer og nye krav fra myndigheter og samfunnet for øvrig, ønsker Farmasøytisk institutt å bygge opp regulatorisk kompetanse ved instituttet. Det opprettes derfor en 20% stilling for 3 år som universitetslektor i regulatorisk farmasi ved Farmasøytisk institutt. Hensikten med stillingen er først og fremst å styrke undervisning i regulatorisk farmasi. Stillingen vil knyttes til fagområdet samfunnsfarmasi som har ansvar for undervisning i samfunnsfarmasøytiske fag på farmasistudiet, inkludert praksisdelen på apotek, metodekurs på masternivå og PhD-nivå. Faggruppen har et utstrakt nasjonalt og internasjonalt samarbeid med andre samfunnsfarmasøytiske og medisinske miljøer.

Arbeidsoppgaver

Personen som tilsettes vil få ansvar for undervisning i regulatorisk farmasi, inkludert farmakovigilance og legemiddellovgivning som del av emnene Farmasøyten, pasienten og samfunnet (FARM1020), Folkehelse og legemiddelbruk (FARM3120) og Farmasøytisk praksis (FARM3130). Administrative oppgaver vil følge de til enhver tid gjeldende bestemmelser.

Stillingen krever tilstedeværelse på UiO. Det forventes aktiv deltagelse i fagmiljøet ved avdelingen og tilstedeværelse fortrinnsvis 1 dag i uken.

For ytterligere informasjon om oppbyggingen av den reviderte studieplanen, se

www.uio.no/studier/program/farmasi/oppbygging/

Kvalifikasjonskrav

 • Søkeren må ha mastergrad eller tilsvarende innen farmasi, samt autorisasjon som provisorfarmasøyt
 • Søkere må ha arbeidserfaring innen regulatorisk farmasi og farmakovigilance, fortrinnsvis fra Norge
 • Undervisningsspråket er norsk (skandinavisk), så flytende norsk (skandinavisk) muntlig og skriftlig er en forutsetning

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Undervisningserfaring og dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning er en fordel
 • Erfaring fra europeisk eller internasjonalt regulatorisk arbeid er en fordel
 • Erfaring med IKT-baserte undervisningsplattformer er en fordel
 • Gode kommunikasjonsegenskaper, samarbeidsegenskaper og miljøskapende evner

Den som ansettes kan etter ansettelsen be om å bli vurdert for førstelektorkompetanse. Det oppnevnes da en komité som skal vurdere dette iht. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Personlig opprykk medfører ikke endring av arbeidsoppgaver.

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr. 464 000 til kr. 813 400 avhengig av erfaring og kompetanse, i stilling som universitetslektor (stillingskode 1009)
 • Engasjerte medarbeidere innen samfunnsfarmasi
 • Et arbeidsmiljø som brenner for utvikling av god undervisning og samfunnsfarmasøytisk forskning
 • Muligheter for faglig oppdatering og for å påvirke fremtidens farmasøyter
 • God pensjonsordning og gunstige lån i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Farmasøytisk institutt har et levende og aktivt undervisnings- og forskningsmiljø. Den rette kandidaten vil kunne få en unik mulighet til å bidra inn i strategisk arbeid om undervisning og forskning innen regulatorisk farmasi.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Liste over relevant arbeidserfaring
 • En dokumentert oversikt over undervisningserfaring, og andre kvalifikasjoner som man vil ha vurdert
 • Liste over evt. vitenskapelige arbeider, publiserte abstrakts eller postere med angivelse av hvor de er offentliggjort.
 • Kopier av vitnemål, attester
 • Navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, epostadresse og telefonnummer)

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Andre opplysninger

Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen. Det kan også være aktuelt med prøveforelesning om et samfunnsfarmasøytisk tema.

Se retningslinjer knyttet til tilsetting i universitetslektorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For tekniske spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet, kontakt HR rådgiver Therese Ringvold, e-post: [email protected], telefon 22851606.

Søk på stillingen