Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Spesialpsykolog ved NORMENT

Søknadsfrist: 12.09.2019

Beskrivelse av stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser tre Sentre for fremragende forskning (SFF) og seks K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Ledig 100 % stilling som spesialpsykolog (SKO 0795) ved NORMENT knyttet til prosjektets kognitive testlaboratorium.

NORMENT er Senter for fremragende forskning støttet av Norges forskningsråd. Senteret har Universitetet i Oslo (UiO) som vertsinstitusjon. Senterets hovedformål er å skaffe mer kunnskap om årsak og behandling av alvorlige psykiske lidelser inklusive psykoser og bipolar lidelse, og involverer samarbeid mellom forskningsgrupper i psykiatri, kognisjon, molekylærgenetikk og hjerneavbildning. Senteret driver en rekke underprosjekter som spenner fra forskning på biologiske markører og genetikk til kliniske prosjekter innen sykdomsforløp og behandling inklusive egenmestring. Vi har et stort tverrfaglig og internasjonalt miljø med utstrakt nasjonalt- og internasjonalt samarbeid. Les mer om oss: https://www.med.uio.no/norment/

Arbeidsoppgaver

Arbeidet vil bestå av klinisk nevropsykologisk utredning av pasienter som deltar i senterets prosjekter med påfølgende rapportskriving med funksjonsbeskrivelse, forslag til tilretteleggingstiltak og tilbakemelding av resultater. Stillingen vil også omfatte koordineringsarbeid ved prosjektets kognitive testlaboratorium.

Kvalifikasjonskrav

 • Profesjonsutdannelse som psykolog
 • Søkere bør ha erfaring med nevropsykologisk utredning av pasienter med alvorlige psykiske lidelser
 • Erfaring med koordineringsarbeid er en fordel
 • Senterets arbeidsspråk er norsk og engelsk. Gode ferdigheter i norsk og engelsk muntlig og skriftlig er derfor et krav. Prosjektet innebærer direkte pasientkontakt som gjør det nødvendig at søker har god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Fleksibilitet
 • Selvstendighet
 • God evne til samarbeid og kommunikasjon

Personlige egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Søknaden vil bli vurdert på bakgrunn av kvalifikasjonene over. Det vil bli benyttet intervjuer og innhenting av referanser i rekrutteringsprosessen

Vi tilbyr

 • Årslønn tilsvarende 513 600 - 573 100, avhengig av kompetanse, i stilling om spesialpsykolog (SKO 0795)
 • Deltakelse i et spennende og anerkjent forskningssenter
 • Hyggelig og faglig sterkt arbeidsmiljø
 • Trening i arbeidstiden
 • Mulighet til faglig fordypning og oppdatering på sentrale fagområder
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet

Søknad

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Liste over referanser

Attester og vitnemål ettersendes ved forespørsel. Alle dokumenter må være på norsk eller annet skandinavisk språk

Kontaktinformasjon

For mer informasjon om stillingen, kontakt:

Søk på stillingen