Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Ledende forskningstekniker - Psykologisk Institutt

Søknadsfrist: 11.11.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Psykologisk institutt er det eldste psykologiske instituttet i Norge. Forskningen ved instituttet er internasjonalt rettet med flere internasjonale samarbeidsprosjekter, og avspeiler psykologiens mangfold og kontaktflate med andre vitenskapelige disipliner, i medisin, humaniora og samfunnsfag. Studietilbudet i psykologi omfatter profesjonsstudiet i psykologi, samt et bachelor- og mastergradsprogram. I tillegg har instituttet en forskerutdanning (Ph.D.-grad) med 140 registrerte kandidater. Instituttet har en stab på 75 faste vitenskapelig ansatte, ca. 70 stipendiater og postdoktorer, og en teknisk/administrativ stab på 22 personer.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Det er ledig stilling som ledende forskningstekniker (SKO1514) ved Psykologisk Institutt, Universitet i Oslo. Stillingen har en varighet på 3 år, er finansiert av Norges Forskningsråd (NFR) og det Europeiske Forskningsrådet (ERC) og vil være tilknyttet forskningsgruppen for hjerneavbildning ved Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT, www.norment.no). NORMENT er et Senter for Fremragende Forskning (SFF) med >160 forskere som fokuserer på årsaker og behandling av alvorlige psykiske lidelser.

Forskningsgruppen er en tverrfaglig og aktiv gruppe med omtrent 20 medlemmer som bruker avansert hjerneavbildning i kombinasjon med annen type informasjon (for eksempel genetikk, klinisk informasjon, kognitive tester) for å øke forståelsen av de sammensatte årsakene til psykisk lidelse. Personen som ansettes vil ha en nøkkelrolle i gruppen og bli involvert i koordineringen og gjennomføringen av en rekke spennende forskningsprosjekter om hjernen og psykisk helse i ulike faser av livet.

Arbeidsoppgaver

 • Koordinering av forskningsprosjekter, herunder blant annet rekruttering og booking av deltakere
 • Kontakt med deltakere i forskningsprosjekter (pasienter og friske kontroller) i ulike aldre (barn og voksne)
 • Gjennomføring av MR-undersøkelser (nødvendig opplæring og sikkerhetskurs vil gis)
 • Gjennomføring og etterarbeid av blodprøver (nødvendig opplæring vil gis)
 • Kvalitetssikring av prosedyrer og data
 • Generell støtte til forskningsgruppens øvrige medlemmer

Kvalifikasjonskrav

 • Dokumentert erfaring og interesse i fagfeltet
 • Minimum utdanning på bachelornivå innen et relevant fagfelt (f.eks psykologi, kognitiv nevrovitenskap, helsevitenskap, sykepleie eller lignende)
 • Erfaring fra forskningsprosjekter innen klinisk nevrovitenskap er en fordel
 • Kandidaten må beherske norsk på høyt nivå
 • Erfaring med MR-undersøkelser og/eller blodprøver vil vektes positivt
 • Noe interesse og erfaring med programmering og Linux kan være en fordel

Personlige egenskaper

 • Serviceinnstilt, systematisk, effektiv, omgjengelig, og samvittighetsfull
 • Dokumentert høy arbeidskapasitet og evne til å jobbe selvstendig vil være en fordel
 • Sterke muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter
 • Sterke samarbeidsevner
 • Dokumentert evne til å trives og jobbe effektivt i en fleksibel arbeidssituasjon vil være en fordel

Vi tilbyr

 • Lønn som ledende forskningstekniker (stillingskode 1514) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr. 449 300 og kr. 496 100, avhengig av kompetanse evt: og ansiennitet
 • Nøkkelrolle i en aktiv og tverrfaglig forskningsgruppe, med stor fleksibilitet og mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag. Kvelds- og helgearbeid må påregnes
 • Gode muligheter til å opparbeide relevant erfaring, ekspertise og nettverk for en senere forskningskarriere innen hjerneavbildning og klinisk nevrovitenskap.
 • Attraktive velferdsgoder for ansatte ved UiO, for eksempel trening i arbeidstiden og mulighet for å søke barnehageplass (https://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/velferd)
 • Oppstartdato: Fleksibelt, men så tidlig som mulig
 • Stillingen er i utgangspunktet 100%, men redusert arbeidstid kan diskuteres

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev med informasjon om motivasjon for å søke stilingen, beskrivelse av bakgrunn og interesser, samt kort beskrivelse av karriereplan
 • CV med informasjon om utdanning og arbeidserfaring, med vekt på relevant erfaring knyttet til stillingen, samt liste med 2-3 referanser med kontaktinformasjon
 • Kopier av vitnemål og karakterutskrifter
 • Vi vil legge særlig vekt på personlige egenskaper og relevant erfaring

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen