Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Studentombud i vikariat

Søknadsfrist: 01.01.2020

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Enhet for internrevisjon har ansvaret for den operasjonelle revisjonen ved UiO og arbeider etter de internasjonale standardene fra The Institute of Internal Auditors (IIA). Vårt formål er å fremme og beskytte UiOs verdier gjennom å gi risikobaserte og objektive bekreftelser, råd og innsikt.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Vi kan tilby et spennende vikariat ved landets ledende utdanningsinstitusjon.

Fra 1. januar 2020 er det en ledig midlertidig stilling som studentombud (rådgiver/seniorrådgiver) hos Studentombudet ved UiO. Stillingen er et vikariat med varighet på ett år, og vil rapportere til ledende studentombud. Tjenesten er også tilgjengelig for studenter ved Norges idrettshøgskole.

Fra 1. januar 2020 vil ytterligere seks utdanningsinstitusjoner i Oslo og omegn inngå i porteføljen til Studentombudet ved UiO; Politihøgskolen, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo, Lovisenberg diakonale høgskole, Bjørknes Høyskole og Norges musikkhøgskole. Det er disse utdanningsinstitusjonene som vil falle inn under stillingens ansvarsområde.

Studentombud er pålagt ved lov, jf. universitets- og høyskoleloven § 4-17, og skal være en uavhengig ressurs som har som oppgave å gi studenter råd og hjelp i saker der studentene har tatt opp eller vurderer å ta opp forhold knyttet til sin studiesituasjon. Studentombudet skal påse at sakene får en forsvarlig og korrekt behandling og at studentenes rettigheter blir ivaretatt.

Studentombudet er organisatorisk plassert i Enhet for internrevisjon for å sikre dens uavhengige rolle.

Arbeidsoppgaver

 • Gi juridisk råd og veiledning til studenter som opplever utfordringer/ problemer knyttet til sin studiehverdag
 • Påse at studenters rettigheter ivaretas og at saksbehandlingen er forsvarlig i enkeltsaker
 • Bidra til å løse saker og konflikter
 • Gi nødvendig opplærling til studenttillitsvalgte om studentenes rettigheter og plikter

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet/høyskole, minimum tilsvarende bachelor nivå med juridisk kompetanse for ansettelse som rådgiver, minimum tilsvarende master nivå, fortrinnsvis cand.jur./ Master i rettsvitenskap for ansettelse som seniorrådgiver. Realkompetanse med relevans for de konkrete oppgavene tillagt stillingen kan erstatte utdanningskravet
 • Det søkes primært etter en medarbeider med juridisk kompetanse og erfaring med rettighetsarbeid
 • God kjennskap til offentlig forvaltning er en fordel
 • Erfaring fra universitet- og høyskolesektoren vil bli vektlagt
 • Gode kunnskaper i norsk og engelsk, skriftlig og muntlig

For tilsetting som seniorrådgiver må det vises til omfattende relevant erfaring, og stillingen vil bli tillagt mer selvstendig ansvar for høyt kvalifisert utrednings- og rådgivningsarbeid.

Personlige egenskaper

 • Du har høy etisk standard og integritet
 • Det å jobbe selvstendig og være ansvarsbevisst, samsvarer godt med din personlighet
 • Du har god rolleforståelse og en tillitsvekkende væremåte
 • Vi ser gjerne at du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Et hyggelig arbeidsmiljø
 • Lønn som rådgiver kode 1434 eller seniorrådgiver 1364 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 542 400 og kr 615 900, avhengig av kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV

Søknad må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen