Stilling:

Rådgiver til Seksjon for prosjekt- og prosessforbedring

Søknadsfrist 20.08.2018

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Seksjon for prosjekt- og prosessforbedring leder eller bidrar til utviklingsarbeid, prosessforbedringer og implementering av endringer i organisasjonen innen fagfeltene under administrativ støtte og personalstøtte. Seksjonen gir støtte, opplæring og råd om budsjettering og økonomisk rapportering. Seksjonen har ansvar for iverksetting av eksterne krav, premisser og policy for økonomisk styring overfor enhetene.

Om stillingen

Vi har for tiden ledig stilling som rådgiver ved Seksjon for prosjekt/prosessforbedring. Stillingen er et vikariat på inntil 1 år med mulighet for forlengelse.

Avdeling for administrativ støtte består av seks seksjoner. Hovedoppgavene er å støtte og følge opp fakulteter og museer ved UiO innen fagområdene økonomi, regnskap, innkjøp, lønn og arkiv. Avdelingen har også ansvar for forvaltningen av en rekke IT-systemer innen fagområdene. Avdelingen har ca. 100 ansatte.

UiO er inne i en intensiv fase for profesjonalisering av arbeidsprosesser innen alle fagområder. Målsettingen er optimal kobling mellom IT-systemer, roller og rutiner i hele organisasjonen.

Seksjon for prosjekt og prosessforbedring har to hovedoppgaver. Seksjonen skal være et kompetansesenter for prosessforbedringer som bidrar til at fakulteter og museer får enhetlig praksis innen de administrative fagfeltene. Den andre hovedoppgaven er knyttet til operativ økonomistyring med vekt på utvikling av standard prosesser for budsjettering og økonomisk rapportering i samarbeid med fakulteter og museer. Innen økonomiområdet er UiO ledende i sektoren innen helhetlig og langsiktig økonomistyring.

Arbeidsoppgaver

 • Utviklingsarbeid med bidrag til automatisering av oppgaver
 • Rådgivning innen UiOs økonomistyringssystemer
 • Utviklingsarbeid innen økonomistyring
 • Systemoppgaver med oppdateringsarbeid

Kvalifikasjonskrav

 • Stillingen krever relevant utdanning på masternivå fra universitet eller høyskole, fortinnsvis innen økonomi. Realkompetanse kan erstatte utdanningskravet
 • Excel-kompetanse på meget høyt nivå
 • Forståelse for sammenhenger mellom system og virksomhet
 • Sterk økonomiforståelse
 • Sterk systemforståelse
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Sterk gjennomføringsevne
 • Gode analytiske evner
 • Utadvendt, positiv og utviklingsorientert

Vi tilbyr

 • Lønn som rådgiver kode 1434 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 544 400 og kr 586 500, avhengig av ansiennitet og kompetanse
 • Faglig spennende og utfordrende oppgaver
 • Et hyggelig og utfordrende arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen