Stilling:

Kliniske stipendiater tilknyttet kirurgiske fagområder ved Ahus - brobyggerstillinger mellom universitet og praksisfelt

Søknadsfrist: 1.10.18

OsloMet

OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv.

Fakultet for helsevitenskap tilbyr høyere utdanning innen helsefag og har også forsknings- og utviklingsaktiviteter innen fagområdet. Fakultetet har rundt 6000 studenter og om lag 600 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller og Sandvika i Akershus.

To kliniske stipendiatstillinger ved Fakultet for helsevitenskap (HV) tilknyttet kirurgiske fagområder ved Akershus Universitetssykehus (Ahus)– brobyggerstillinger mellom universitet og praksisfeltet

Ved OsloMet – storbyuniversitetet er det ledig to åremålsstillinger som kliniske stipendiater innen kirurgiske fagområder.

De kliniske stipendiatstillingene er brobyggerstillinger der 60 % av stillingen knyttes til arbeid med et ph.d. -prosjekt og 40 % knyttes til utvikling av gode læringsarenaer for universitetets studenter i praksisfeltet. Stipendiatperioden vil ha en varighet på fem år.

Stipendiatene vil være ansatt på Fakultet for helsevitenskap, OsloMet, men vil ha delt arbeidsted mellom universitetet (60% forskning) og en kirurgisk enhet ved Ahus (40 % praksisutvikling). I forskningsdelen av stillingen må stipendiatene knyttes til et fagmiljø og en forskningsgruppe på OsloMet, med veiledning derfra. I tillegg bør kandidatene har tilknytning til et forskningsmiljø og til veiledning ved Ahus.

I disse brobyggerstillingene ønsker vi å knytte forskning og praksis tett sammen. I praksisdelen vil stipendiatene ha fokus på utvikling av praksis som en god læringsarena, for eksempel, ved å støtte kunnskapsbasert praksis, bistå i veiledning av praksisveiledere og ansatte i fagutviklingsstillinger, samt være et bindeledd mellom praksisstedet og universitetet. Forskningsprosjektet skal forankres i praksis og ta utgangspunkt i problemstillinger som praksis og gjerne pasientene anser som relevante. Det er et krav for prosjektet at det utarbeides etter prinsipper for behovsidentifisert forskning inspirert av James Lind Alliance (http://www.jla.nihr.ac.uk/about-the-james-lind-alliance/). Dette innebærer at prosjektbeskrivelsen som vedlegges søknaden, ikke trenger å beskrive konkrete forskningsspørsmål, men må skissere en relevant tematikk der de konkrete problemstillingene ikke er klare fordi de utvikles i samarbeid med praksis (helsepersonell, pasienter, pårørende) som første fase i prosjektet.

De to kliniske stipendiatene skal sammen med åtte andre inngå i en ny satsning på praksisnær forskning på Fakultet for HV og vil samles i Brobyggerskolen. Brobyggerskolen er en form for forskerskole for de kliniske stipendiatene der bl.a. innføring i behovsidentifisert forskning vil stå i fokus.

Arbeidsoppgaver – forskning (60%):

 • arbeid med ph.d -prosjekt med praksisnær problemstilling
 • følge ph.d -programmet i helsevitenskap på OsloMet
 • delta i Brobyggerskolen ved fakultetet
 • delta aktivt i forskningsgruppe ved fakultetet
 • være tilknyttet forskningsmiljø/gruppe ved Ahus

Arbeidsoppgaver – utdanning og praksis (40%):

 • utvikle nye modeller for praksis ved kirurgiske enheter
 • bistå i undervisning og veiledning av praksisveiledere
 • støtte fagutvikling, slikt som kunnskapsbasert praksis og pasientsikkerhet
 • være en brobygger mellom praksisfelt og utdanning

Det er utstrakt forskningsaktivitet ved Fakultet for HV og disse stillingene skal knyttes til ph.d.-programmet i helsevitenskap. Fakultetet har en rekke forskningsgrupper og stipendiaten må knytte seg til en av disse. Vi anbefaler aktuelle kandidater å ta kontakt med forskningsgruppene i forkant av innsending av søknaden.

Kvalifikasjonskrav

 • bachelor sykepleie eller annen relevant helsefaglig bakgrunn
 • relevant mastergrad/ hovedfag innen helsefag
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • praksiserfaring fra kirurgisk/ortopedisk enhet
 • tilknytning til relevant forskningsmiljø

Ønskede egenskaper

 • høy motivasjon og god arbeidskapasitet
 • god samarbeidsevne
 • evne til selvstendig arbeid

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt for en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi tilbyr

 • muligheter for faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • en arbeidsplass i utvikling
 • pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdstilbud

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen / forskningsprosjektet, kontakt:

For spørsmål av administrativ karakter, kontakt seniorrådgiver [email protected] For spørsmål om opptak til doktorgradsprogrammet, kontakt Kim Henrik Ruud, [email protected]

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, lønn kr. 436 900 – 466 500 per år.

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, benytt knappen «send søknaden».

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • prosjektskisse på max 3000 ord
 • søknad, CV og kopier av vitnemål og attester
 • skriv som kort beskriver motivasjon for å starte og gjennomføre en doktorgrad i kombinasjon med å utvikle praksis
 • masteroppgave/ hovedoppgave og eventuelt andre vitenskapelige arbeid som du ønsker vurdert.
 • eventuelt liste over egne publikasjoner

Vilkår

 • vitnemål og karakterutskrift må inneholde ECTS-skala (A-F). Utenlandske vitnemål må være oversatt til engelsk. Oversettelser må være autorisert.
 • utenlandsk utdanning skal fortrinnsvis være godkjent på forhånd, og bekreftet kopi av godkjenningsbrev bør vedlegges
 • opptak til doktorgradsprogrammet i helsevitenskap er en forutsetning for å tiltre i stillingen
 • hovedveileder må være ansatt på Fakultet for helsevitenskap

Ufullstendig søknad vil ikke bli vurdert.

Søknadsfrist: 1.10.18

Ref: 18/06451

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

Søk på stillingen