Kan du utvikle kunnskap som bidrar til praksisforbedring innad og påvirkning utad?

Rådgiver / seniorrådgiver

Søknadsfrist: 09.09.2019

Seksjon fag- og tiltaksutvikling ved hovedkontoret i Kirkens Bymisjon Oslo har en støtte- og ressursfunksjon overfor våre 40 virksomheter og organisasjonens ledelse. Seksjonen er en del av avdeling Samfunn og utvikling og samhandler også med de øvrige Kirkens Bymisjonsstiftelsene i Norge.

Kirkens Bymisjon Oslo, Hovedkontoret

Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende, ideell og diakonal organisasjon som jobber for et varmere samfunn i mer enn 40 byer og tettsteder i Norge. På landsbasis er vi ca. 1800 ansatte og 4500 frivillige, og vi blir stadig større. Gjennom mange forskjellige tiltak ønsker vi å virkeliggjøre visjonen om at alle mennesker skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg, uavhengig av livssituasjon, livssyn eller kulturell bakgrunn. Kirkens Bymisjons oppdrag er å påpeke og motvirke årsaker til at urett oppstår, avdekke krenkelser og gi hjelp og lindre nød.

Vi søker nå en ny medarbeider (rådgiver/seniorrådgiver) i fast 100% stilling.

Arbeidsoppgaver

Seksjonen skal styrke fag- og tiltaksutvikling, kompetansebygging og dokumentasjon i organisasjonen ved å

 • bistå virksomheter og avdelinger med kunnskaps- og tiltaksutvikling
 • initiere og legge til rette for samarbeid og utveksling på tvers i organisasjonen
 • skape gode rom for refleksjon, tiltaksutvikling og kompetansebygging
 • initiere, utvikle og gjennomføre forskningssamarbeid med eksterne fag- og forskningsmiljøer
 • formidle i samarbeid med virksomheter, kommunikasjonsseksjon og linjeledelse

Seksjonen arbeider for organisasjonens oppdrag ved å involvere de det gjelder i kunnskapsutvikling og gjennom prosjekter som bidrar til forbedret praksis og kraftfull påvirkning.

Kvalifikasjoner og egenskaper

 • utdanning på masternivå innen sentrale deler av våre fagfelt: samfunnsvitenskap eller helse- og sosialfag
 • god metodekompetanse, gjerne bakgrunn i forskning, kartlegging, analyse
 • erfaring fra involverende kunnskapsprosesser og påvirkningsarbeid er en fordel
 • gode samarbeids- og formidlingsevner
 • selvstendig, kreativ og analytisk
 • lyst og evne til nybrottsarbeid
 • kompetanse til å fasilitere og lede prosesser og samspille godt med bredden av våre praksisfelt
 • ved ansettelsen legger vi vekt på personlig egnethet og sammensetning av teamet

Vi kan tilby

 • Interessant arbeidshverdag med engasjerte kolleger
 • Selvstendig og fleksibel stilling
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsordning

Den som tilsettes må kunne arbeide i overensstemmelse med Kirkens Bymisjons verdigrunnlag og målsettinger.

Ved spørsmål om stillingen, ta kontakt med: fagutviklingssjef Arnhild Taksdal | 905 14 635 | [email protected].

Søknad registreres elektronisk senest 09.09.2019.

Søk på stillingen her

Tiltredelse: snarest eller etter avtale.

Powered by Labrador CMS