Ledig stilling ved Veterinærinstituttet

Rådgiver / seniorrådgiver lønn og regnskap

Søknadsfrist: 26.08.2019

Ved Veterinærinstituttet i Oslo, Seksjon for økonomi er det ledig fast stilling som rådgiver / seniorrådgiver lønn og regnskap.

Veterinærinstituttets søker en dyktig medarbeider i 100 % stilling. Vi søker en person med god lønnsfaglig kompetanse, erfaring fra lønnsarbeid og som har god regnskapsforståelse. Veterinærinstituttet bruker SAP HR system og UBW regnskapssystem.

Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet søker gode hoder med engasjement, vilje og godt humør som vil finne løsninger på store samfunnsutfordringer i Norge og i verden. Som nasjonalt beredskaps- og forskningsinstitutt avdekker og avverger Veterinærinstituttet smittsomme sykdommer og andre trusler mot helsa til dyr, fisk, mennesker og miljø. Videre jobber instituttet på lag med myndigheter og næringsliv for god dyrevelferd, trygg mat og bærekraftige bionæringer.

Veterinærinstituttet har rundt 330 ansatte på seks steder i landet. Hele instituttet er nå i en endringsfase der konseptet én helse gjennomsyrer arbeidet for å styrke beredskap og kunnskapsutvikling. I 2020 flytter hovedkontoret til moderne forsknings- og laboratoriefasiliteter nå under bygging på Ås. Se www.vetinst.no.

Stillingen vil være organisert under seksjon økonomi i avdeling for virksomhetsstyring. Arbeidssted vil være Oslo frem til flytting, deretter vil arbeidsstedet være Campus Ås.

Seksjon økonomi har det overordnede faglige lønns- og regnskapsansvaret i Veterinærinstituttet og består av 8 medarbeidere. Du vil arbeide med kompetente medarbeidere innen lønn, regnskap, innkjøp og økonomi.

Den som ansettes vil være et positivt ansikt utad og en støttefunksjon i lønns- og økonomispørsmål for ledere og medarbeidere ved instituttet.

Arbeidsoppgaver

Den som tilsettes vil bistå med følgende arbeidsoppgaver:

 • lønn fra A-Å
 • ferie og fravær
 • refusjonsordninger og pensjonsrapporteringer
 • reiseregninger og regulativ
 • opplæring, bistand og dialog med ledere på alle nivå
 • andre regnskapsrelaterte oppgaver kan tilfalle

Kvalifikasjoner og ønsket bakgrunn

 • Høyere utdanning innen økonomi (minimun bachelornivå eller tilsvarende)
 • Det er ønskelig med 2-5 års erfaring fra lønnsområdet
 • God kjennskap til SAP lønn og UBW regnskap
 • God og oppdatert kompetanse på prosesser, lover og regler innen lønnsområdet
 • Gode datakunnskaper og Excel-kunnskaper
 • Meget gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper, samt kunne kommunisere på engelsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

Veterinærinstituttet søker en person som

 • trives med å ta ansvar i prosesser og som har høy egenledelse
 • bidra å jobbe med utvikling av økonomisystemer
 • ønsker en personlig utvikling
 • jobber strukturert og nøyaktig
 • er målrettet, fleksibel og utviklingsorientert
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ i stillingskode 1434 rådgiver eller 1364 seniorrådgiver avhengig av ansiennitet og/eller kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse.

Veterinærinstituttet tilbyr medlemskap i Statens pensjonskasse med forsikringsordninger og lånetilbud, fleksibel arbeidstid/sommertid og et godt arbeidsmiljø preget av faglige utfordringer og høyt kompetansenivå. Mulighet for barnehageplass og mulighet for leie av bedriftshytte.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres spesielt til å søke stillingene.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsdirektør Nina Ystehede eller økonomisjef Unni Straumann.

Søknad med CV sammen med kopier av vitnemål og attester sendes via denne siden, eller www.vetinst.no/Om-oss/Ledige-stillinger.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Søknadsfrist: 26. august

Referansenr: 15/19

Send søknad

Kontaktpersoner: