Ledig stilling ved Veterinærinstituttet

Rådgiver IT-support

Søknadsfrist: 20.06.2019

Ved Veterinærinstituttet, seksjon for infrastruktur og digitalisering er det en ledig fast stilling som IT-support. Denne stillingen er knyttet til førstelinjesupporttjeneste for Veterinærinstituttets brukere.

Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet søker gode hoder med engasjement, vilje og godt humør som vil finne løsninger på store samfunnsutfordringer i Norge og i verden. Som nasjonalt beredskaps- og forskningsinstitutt avdekker og avverger Veterinærinstituttet smittsomme sykdommer og andre trusler mot helsa til dyr, fisk, mennesker og miljø. Videre jobber instituttet på lag med myndigheter og næringsliv for god dyrevelferd, trygg mat og bærekraftige bionæringer.

Veterinærinstituttet har rundt 330 ansatte på seks steder i landet. Hele instituttet er nå i en endringsfase der konseptet én helse gjennomsyrer arbeidet for å styrke beredskap og kunnskapsutvikling. I 2020 flytter hovedkontoret til moderne forsknings- og laboratoriefasiliteter nå under bygging på Ås. Se www.vetinst.no.

Seksjon for infrastruktur og digitalisering har ansvar for Veterinærinstituttets IT-miljø med tilhørende IT-tjenester. Seksjonen har tett og godt samarbeid med brukerne for utvikling av nyttige IT-verktøy med mål å effektivisere arbeidsprosessene. I 2018 lanserte Veterinærinstituttet et veikart for digitalisering mot 2022 hvor ambisjonen er å utnytte og utforske mulighetene i digitaliseringen for å videreutvikle og styrke Veterinærinstituttet som en attraktiv og relevant organisasjon for samfunnet.

Vi har et sakshåndteringssystem som administrerer alle IT-support forespørslene. Forespørslene blir fordelt på et support team bestående av tre dyktige medarbeidere. Forespørslene fra brukerne varierer fra enkle spørsmål relatert til bruken av Veterinærinstituttets forhåndsinstallerte programvare på PC-en til tekniske problemer knyttet til PC-en eller nettverkstjenester. Hverdagen består primært av direkte, telefonisk og e-post henvendelser fra brukerne. Det er viktig at du er i stand til å håndtere, veilede og løse problemene for brukerne på en hyggelig og effektiv måte.

For å kunne løse brukerproblemene og opprettholde høy kvalitet på IT-support, må den som tilsettes ha kunnskap om en del nødvendige IT-tjenester forvaltes av seksjonen.

Arbeidsoppgaver

 • Førstelinjesupport
 • Administrasjon av sakshåndteringssystem Pureservice
 • Feilsøking av programvare på PC-klienter
 • Feilsøking av maskinvare / bytting av maskinvare på PC-klienter
 • Installasjon/Tanking av PC-klienter
 • Bistand til oppkobling av videomøteromutstyr
 • Administrasjon av Veterinærinstituttets IT-systemer, herunder:Forbedring av arbeidsrutiner og dokumentasjon
  • Office 365
  • Skype for Business
  • PDQ Deploy / PDQ Inventory
  • trådløst nettverk med HP Access Points og Aruba Clearpass
  • MS Deployment Toolkit for distribusjon av Windows 10 klienter
  • MS Exchange
  • Active Directory, Group Policy, DNS og DHCP
  • Symantec Messaging Gateway
  • Symantec Enterprise Vault
  • printserver
  • Safecom
  • Citrix XenApp

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning, minimum fagbrev i IKT-servicefag eller tilsvarende. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • erfaring innen IT-support er ønskelig
 • God kunnskap om Windows-plattform, MS Office/Office 365, MS Exchange, Symantec Messaging Gateway, Symantec Enterprise Vault, Printerserver, Safecom, Aruba Clearpass og Citrix
 • Ønskelig med forståelse av prosessorientert arbeid (ITIL)
 • Erfaring med bruk av sakshåndteringssystem Pureservice
 • Erfaring med oppkobling av videomøteromutstyr
 • Kjennskap til Veeam backup & replication, Microsoft Identity Manger (MiM) og patching i switcher er en fordel
 • Flytende norsk og gode engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Serviceinnstilt
 • Få jobben gjort-holdning
 • Har god teknisk forståelse
 • Evne til å jobbe i team
 • Selvstendig
 • Ansvarsfull
 • Evne til å kommunisere på en god og forståelig måte

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som rådgiver i kode 1434, avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens Pensjonskasse.

Veterinærinstituttet tilbyr medlemskap i Statens pensjonskasse med forsikringsordninger og lånetilbud, fleksibel arbeidstid/sommertid og et godt arbeidsmiljø preget av faglige utfordringer og høyt kompetansenivå. Mulighet for barnehageplass og mulighet for leie av bedriftshytte.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres spesielt til å søke stillingene.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til seksjonsleder The Nguyen.

Søknad med CV sammen med kopier av vitnemål og attester sendes elektronisk via denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Referansenr: 08/19

Send søknad

Kontaktpersoner: