Ledig stilling ved Veterinærinstituttet

Rådgiver innen sikkerhet og nettverksinfrastruktur

Søknadsfrist: 01.12.2019

Seksjon for infrastruktur og digitalisering består av 13 medarbeidere og har ansvar for Veterinærinstituttets IT-miljø med tilhørende IT-tjenester. Seksjonen har tett og godt samarbeid med brukerne for utvikling av nyttige IT-verktøy med mål å effektivisere arbeidsprosessene. I 2018 lanserte Veterinærinstituttet et veikart for digitalisering mot 2022 hvor ambisjonen er å utnytte og utforske mulighetene i digitaliseringen for å videreutvikle og styrke Veterinærinstituttet som en attraktiv og relevant organisasjon for samfunnet.

Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet søker gode hoder med engasjement, vilje og godt humør som vil finne løsninger på store samfunnsutfordringer i Norge og i verden. Som nasjonalt beredskaps- og forskningsinstitutt avdekker og avverger
Veterinærinstituttet smittsomme sykdommer og andre trusler mot helsa til dyr, fisk, mennesker og miljø. Videre jobber instituttet på lag med myndigheter og næringsliv for god dyrevelferd, trygg mat og bærekraftige bionæringer.

Veterinærinstituttet har rundt 330 ansatte på seks steder i landet. Hele instituttet er nå i en endringsfase der konseptet én helse gjennomsyrer arbeidet for å styrke beredskap og kunnskapsutvikling. I 2020 flytter hovedkontoret til moderne forsknings- og laboratoriefasiliteter nå under bygging på Ås. Se www.vetinst.no.

Veterinærinstituttets hovedkontor vil være på Ås mai 2020 med kontorer i Tromsø, Harstad, Trondheim, Bergen og Sandnes. Dette utgjør til sammen et enhetlig institutt med regional tilstedeværelse som samhandler med kunnskapsmiljøer, næringsliv og forvaltning over hele landet.

Veterinærinstituttet har et stabilt nettverk og vi er i ferd med å modernisere serverparken og SAN disklagringsløsningen. Vi har behov for å styrke vår kapasitet innen sikkerhet, nettverksinfrastruktur og SAN. I den forbindelse ønsker vi en dyktig medarbeider på disse tre hovedarbeidsfeltene. Veterinærinstituttet har pr. i dag en medarbeider på dette området med ekstern konsulentbistand.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder

 • Ansvar for sikkerhet og nettverksinfrastruktur
 • Ansvar for brannmurløsning (Fortigate)
 • Ansvar for VMWare virtuelt nettverk
 • Ansvar for SAN disklagringsløsning (Dell)
 • Bidra i IT-relaterte prosjektleveranser

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på bachelornivå eller tilsvarende. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Det er ønskelig med relevant erfaring fra arbeid med sikkerhet, brannmur og nettverksinfrastruktur, fortrinnsvis Fortinet brannmur, VMware virtuelt nettverk og SAN
 • Flytende norsk og gode engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Har god teknisk forståelse
 • Er analytisk og løsningsorientert
 • Har en få jobben gjort -holdning
 • Er serviceinnstilt
 • Evner å kommunisere på en god og forståelig måte

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som rådgiver/seniorrådgiver i kode 1434/1364, avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens Pensjonskasse.

Veterinærinstituttet har et godt arbeidsmiljø preget av faglige utfordringer og høyt kompetansenivå. Vi tilbyr medlemskap i Statens pensjonskasse med forsikringsordninger og lånetilbud, fleksibel arbeidstid og mulighet for leie av bedriftshytte.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres spesielt til å søke stillingene.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til:

 • Seksjonsleder The Nguyen

Søknad med CV sammen med kopier av vitnemål og attester sendes elektronisk via denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Referansenr: 20_19

Søk på stillingen

Kontaktpersoner: