Ledig stilling ved VID vitenskapelige høgskole

Professor i helsefag

Søknadsfrist: 29.06.2019

Fakultet for helsefag i Oslo

Ved Fakultet for helsefag er det fra 01.01.2020 ledig en 100 % stilling som professor.

Fakultetet søker en professor innen en eller flere av fagområdene aldring, etikk, psykisk helse, grunnleggende sykepleie. Stillingen innebærer et tett samarbeid med flere av fakultetets utdanninger, på alle nivå.

VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole er en privat, akkreditert vitenskapelig høgskole. Vårt motto er «Engasjert for mennesket – lokalt og globalt».


VID har ca 4500 studenter, 450 ansatte og studiesteder i Bergen, Oslo, Sandnes, Stavanger og Tromsø.


Formålet er å tilby utdanning og drive forskning innenfor helse- og sosialfag, ledelse, pedagogikk, diakoni og teologi. Høgskolen tilbyr ca. 50 studieprogram på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og har som mål å utvikle seg som nasjonal aktør gjennom regionalt samarbeid.

Fakultetets sykepleieutdanning er en av de større i Norge, med opptak av nærmere 500 nye studenter hvert år. Det er en stor portefølje av videreutdanninger innen sykepleie og flere tverrfaglige videreutdanninger.

Det tilbys master i tjenesteutvikling til eldre og master i sykepleie med et kommunehelsetjenesteperspektiv.

Fagmiljøet ved fakultetet vokser, og det arbeides med utvikling av klinisk masterutdanning i sykepleie og en masterutdanning innen feltet psykisk helse. Fakultetet har også studiesteder i Bergen og Sandnes og har en spennende portefølje med stort potensiale for videre utvikling, samordning og samarbeid.

Det er nært samarbeid med høgskolens Ph.d- programmer med hensyn til utvikling, undervisning og veiledning. Det er høy forskningsaktivitet ved fakultetet med flere tilsluttede forskningsgrupper.

Arbeidsoppgaver

Stillingen skal bidra til en langsiktig oppbygging av fagmiljø og samarbeid rundt utdanninger innenfor fakultetet, og med de andre fakultetene og masterprogrammene ved høgskolen.

Videre er det et mål å styrke forskning og systematisk kunnskapsutvikling både internt ved høgskolen og med andre samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt.

Noen av arbeidsoppgavene vil være å:

 • initiere og drive forskning av høy kvalitet og akademisk bredde innen fagområdet, publisere og formidle forskningsresultater
 • søke eksterne forsknings- prosjektmidler
 • planlegge undervisning, undervise og veilede studenter på alle utdanningsnivåer
 • bidra til videreutvikling/etablering av utdanning(er)
 • styrke kollegiets kompetanse innen relevante fag- og forskningsområder

Krav og kompetanseprofil for stillingen

For stillingen kreves kompetanse som professor, fortrinnsvis innen helsefag. I tillegg legges det særlig vekt på

 • kompetanse innen fagområdene aldring, etikk, psykisk helse, grunnleggende sykepleie
 • relevant erfaring fra undervisning og veiledning i høyere utdanning
 • relevant yrkespraksis og erfaring fra helsefaglig felt/område
 • forskningsaktivitet og publisering de siste 10 årene
 • erfaring med å initiere og lede forsknings- og utviklingsprosjekter
 • god kunnskap og erfaring med bruk av digital pedagogikk/e-læring i undervisningssammenheng
 • god undervisnings- og formidlingsevne, på norsk/skandinavisk og engelsk samt interesse og engasjement for fagfeltet
 • erfaring fra nasjonale og internasjonale forsknings- og utviklingsprosjekter
 • personlig egnethet, initiativ og samarbeidsevne

Høgskolen søker en person med faglige og personlige forutsetninger til å delta i utdannings- og forskningsaktivitet. Vi søker fortrinnsvis en person med vitenskapelig erfaring og pedagogisk kompetanse innenfor sentrale deler av en eller flere av de nevnte fagområdene. Det ønskes en person som har evnen til å inspirere kollegaer til forskning og utdanningsfaglig utvikling, og som skaper engasjement hos studenter og kollegaer.

Det er utarbeidet betenkning for stillingen.

Vi kan tilby

 • mulighet til faglig utvikling i et trivelig arbeidsmiljø med høy kompetanse og stort engasjement
 • en kirkelig og verdibasert utdanningsinstitusjon med høye faglige ambisjoner
 • medlemskap med gode pensjonsvilkår i Statens pensjonskasse
 • lønnsplassering i henhold til hovedavtalen mellom VIRKE og arbeidstakerorganisasjonene.
 • stillingen er plassert i stillingskode 1011 Professor

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Den som tilsettes må i arbeidet være lojal mot VID vitenskapelige høgskoles verdigrunnlag.

Generell informasjon

Den som tilsettes må kunne arbeide lojalt i samsvar med mål og verdigrunnlag ved VID vitenskapelige høgskole og rette seg etter de lover, forskrifter, retningslinjer og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Generelle kriterier for tilsetting som professor fremgår av FOR 2006-02-09 nr.129 Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Den som tilsettes har rettigheter og plikter etter de bestemmelser som til enhver tid gjelder for vitenskapelige stillinger, og må påregne endringer i organisering og arbeidsoppgaver.

Søkere som har høyere utdanning fra utlandet bes søke om NOKUTs generelle godkjenning (www.nokut.no).

Stillingsinnehaver må beherske et skandinavisk språk som arbeidsspråk. Dersom den som tilsettes ikke behersker et skandinavisk språk, må vedkommende innen to årbeherske norsk tilstrekkelig til å kunne delta aktivt i alle funksjoner stillingen innebærer.

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg.

Slik søker du

Søknaden med vedlegg sendes via linken «Søk stillingen» øverst på denne siden og må inneholde:

 • søknad
 • attesterte kopier av vitnemål og attester fra høgskole/universitet
 • vitenskapelige publikasjoner som søkeren ønsker vurdert (inntil 15 publikasjoner)
 • CV med en oversikt over alle vitenskapelige publikasjoner
 • kontaktinformasjon til tre referanser

Ufullstendige søknader vil normalt ikke behandles.

Vennligst merk at alle relevante dokumenter må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk, enten som original eller i oversettelse.

Det er svært viktig at hvert av de vitenskapelige arbeidene som skal vurdere, i sin helhet blir lastet opp som vedlegg til søknaden. Ved behov for innsendelse av bøker vennligst ta kontakt med HR-seksjonen ved Kristina Sætran tel -4722451941 evt. [email protected]

Søknadsfrist: 29.06.1019

Tiltredelse: 01.01.2020 eller etter avtale

Søkere som inviteres til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Informasjon om stillingen

Nærmere opplysninger ved henvendelse til:

Søk stillingen