Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Postdoktor-stilling i ultralyd og signalbehandling

Søknadsfrist: 11.12.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for informatikk (IFI) er ett av ni institutter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. IFI er Norges største universitetsinstitutt for generell utdanning og forskning i databehandling og beslektede emner. Instituttet har nær 1800 bachelor-studenter, nær 600 masterstudenter og over 240 phd-studenter og postdoktorer. Instituttet har nær 370 ansatte. Av disse er om lag 280 i fulle stillinger. Den fast tilsatte vitenskapelig staben teller 75 fulle stillinger, de aller fleste i professorater og førsteamanuensis-stillinger.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Stilling ledig som postdoktor på SFI CIUS – Centre for Innovative Ultrasound Solutions innenfor anvendelsen medisinsk ultralyd, Institutt for informatikk, Universitet i Oslo.Stillingen har en varighet på 3 år og startdato er senest 1. januar 2020.

Ingen kan tilsettes i mer enn én åremålsperiode ved Universitetet i Oslo.

Prosjektbeskrivelse

Prosjekter omhandler forbedring av bildekvalitet i ultralyd og utvikling av programvare for forskning på ultralyd hos akademiske og industrielle partnere. Stillingen er ved gruppe for Digital Signalbehandling og Bildeanalyse (DSB).

Centre for Innovative Ultrasound Solutions for helse, maritimt og olje og gass (CIUS) er et av Norges Forskningsråds sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Vi samarbeider om innovasjonsprosjekter med norsk industri, NTNU (vertsinstitusjon for CIUS) og USN. Den mest sentrale bedriften for denne ansettelsen er GE Vingmed Ultrasound. En mer detaljert beskrivelse finnes på CIUS’ hjemmeside.

Ansettelse i stilling som postdoktor har som formål å kvalifisere forskere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger. For å sikre en strategisk karriereutvikling, er alle postdoktorer ved MN-fakultetet forpliktet til å innlevere en utviklingsplan ikke senere enn én måned etter oppstart.

Kvalifikasjonskrav

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har en strategisk ambisjon om å være et internasjonalt ledende forskningsfakultet. Kandidater vil bli valgt ut i tråd med denne ambisjonen, og er forventet å ligge i det øvre sjikt med hensyn på akademiske kvalifikasjoner.

 • Det kreves doktorgrad eller grad tilsvarende en norsk doktorgrad (PhD) innen ultralydavbildning og signalbehandling. For søkere som ikke har disputert er det en forutsetning at doktorgradsarbeidet er levert til vurdering før søknadsfristens utløp. Det er en forutsetning for tiltredelse i postdoktorstillingen at disputasen er godkjent
 • Det kreves gode analytiske evner
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk)

Kandidaten må ha erfaring med forbedring av bildekvalitet i ultralyd, med utvikling av programvare for forskning på ultralyd fra kommersielle ultralydscannere og forskningsscannere, mer spesifikt Ultrasound Toolbox, og med programmering av ultralydscannere. Det er en fordel også med erfaring i å produsere testobjekter (fantomer) for bildekvalitetsvurdering.

Det er også sterkt ønskelig med erfaring fra samarbeid på tvers av fag og samarbeid internasjonalt.

Vi tilbyr

 • Lønn NOK 542 400 – 605 500 pr. år avhengig av kompetanse/ansiennitet, i stilling som postdoktor (stillingskode 1352)
 • Karriereutviklingsprogram for postdoktorer
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger i tillegg til et familievennlig Oslo med mange muligheter for kultur og utendørs aktiviteter

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid -publikasjoner)
 • kopier av vitnemål, karakterutskrifter og attester og eventuelle faglige arbeider som de vil skal tas hensyn til ved bedømmelsen
 • Navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser,(navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i postdoktorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For tekniske spørsmål knyttet til rekrutteringssystemet, ta kontakt med HR rådgiver Torunn Standal Guttormsen, 22854272, epost: [email protected]

Søk på stillingen