Politihøgskolen har en ledig spennende stilling!

Forskningsrådgiver (R2619)

Søknadsfrist: 05.01.2020

Politihøgskolen har en ledig stilling innen forskningsadministrasjon. Politihøgskolens behov for støtte innen forskningsadministrative oppgaver er økende. Det erbehov for en kunnskapsrik og entusiastisk medarbeider med storarbeidskapasitet, som kan bidra til levere solid administrativ støtte for å oppfylle Politihøgskolens forskningsstrategi.

Politihøgskolen har som målsetning å øke sin portefølje av eksternt finansierte forskningsprosjekter fra både nasjonale og internasjonalefinansieringskilder. Forskningsaktiviteten er stor, og mengden prosjekter er økende. Arbeidet vil innebære et tett samarbeid med Politihøgskolens forskere/forskningsgrupper, og et selvstendig ansvar for å initiere dette samarbeide. Stillingen vil videre omfatte nært samarbeid med avdelingsleder i Forskningsavdelingen og Plan- og økonomiseksjonen. Hovedarbeidsplass vil være ved Politihøgskolen i Oslo. Stillingen har avdelingsleder ved Forskningsavdelingen som nærmeste overordnede.

Politihøgskolens forskningsmiljø består av ca. 70 personer, fordelt på forskere, doktorgradsstipendiater og undervisningspersonell medFoU-prosjekter. Selve Forskningsavdelingen består av i overkant av 40 forskere og stipendiater.

Forskningsavdelingens kjerneområde er politivitenskap. Dette er et flervitenskapelig fagområde, og omfatter studiet av politiet som institusjon og polisiær virksomhet som prosess; herunder forskning på politiets organisasjon, kultur og atferd, politiets strategier, praksis og metoder, politiarbeid i samfunnet og politiets utfordringer.

Politihøgskolen

Politihøgskolen er den sentraleutdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten og tilbyr grunnutdanningpå bachelornivå samt etter- og videreutdanning, inkludert master, foransatte i etaten. I tillegg driver Politihøgskolen forsknings- ogutviklingsarbeid innenfor høgskolens fagområder.

Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen, og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. Politiet er en åpen og inkluderende etat hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

Relevante vitnemål og attester skal legges ved den elektroniske søknaden.

Originale vitnemål og attester skal medbringes i forbindelse med intervju.

Arbeidsoppgaver

 • Være en pådriver, rådgiver og administrativ støtte i gjennomføring, planlegging og rapportering av institusjonens forskningsvirksomhet, herunder oppfølging av økonomi og bistand til Politihøgskolens faglige medarbeidere
 • Overvåke utlysninger av forskningsmidler og anbudsoppdrag
 • Være pådriver for utvikling av nye prosjektforslag, samt yte faglig og administrativ støtte til søknadsarbeidet, både mot nasjonale og internasjonale finansieringskilder
 • Delta i kontaktnett og kommunikasjon med ulike finansieringskilder, samarbeidspartnere og kompetansemiljøer
 • Bistå avdelingsleder og studieleder med administrative oppgaver

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole minimum tilsvarende masternivå, eller tilsvarende realkompetanse
 • Interesse for og erfaring med prosjektsøknader og forskningsadministrasjon
 • At den som ansettes deltar i den faglige utviklingen av institusjonen, oppdaterer seg faglig og deltar i faglige nasjonale og internasjonale fora

Ansettelse i politietaten krever plettfri vandel. Politiattest (uttømmende og utvidet) må fremlegges før tiltredelse.

Vi vil i tillegg legge vekt på:

 • Erfaring fra forskningsadministrasjon knyttet til internasjonale prosjekter
 • Initiativ, selvstendighet, besluttsomhet, gjennomføringsevne og evne til å samarbeide med sterke fagpersoner
 • Evne til å oppnå resultater og sikre god faglig utvikling
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på skandinavisk språk og engelsk
 • Erfaring med å bygge opp og delta i faglige nettverk
 • Erfaring fra å jobbe opp mot praktikerfeltet.

Medarbeidere ved Politihøgskolen skal kjennetegnes som modige og helhetsorienterte, de viser respekt og er tett på.

Vi tilbyr

 • Ansettelse som rådgiver/seniorrådgiver avhengig av erfaring og med lønn etter kvalifikasjoner og ansiennitet i samsvar med statens lønnsregulativ
 • Et stimulerende faglig miljø med gode muligheter for egen utvikling
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse, en av de beste pensjonsordningene i Norge, med bl.a. mulighet for gunstig boliglån og gode forsikringsordninger
 • Gode treningsmuligheter / velferdsordninger

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

 • Morten Holmboe (Leder for Politihøgskolens forskningsavdeling), 23 19 99 72
 • Per Roar Solstrand (Leder for plan- og økonomiseksjonen), 993 89 291

Hjemmeside: www.phs.no