Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Overingeniør / senioringeniør - Institutt for medisinske basalfag (IMB)

Søknadsfrist: 29.09.2019

Service på laboratorieutstyr og utvikling/konstruksjon av elektronikk til fagmiljøene

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for medisinske basalfag arbeider for å øke basalmedisinsk kunnskap slik at vi kan forstå normale prosesser, gi innsikt i mekanismer som forårsaker sykdom, og fremme god helse. Instituttet er ansvarlig for basalfagene i profesjonsutdanningen i medisin og for masterutdanningen i klinisk ernæring, og har i overkant av 300 ansatte i vitenskapelige, tekniske og administrative stillinger.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Om stillingen

Ved Institutt for medisinske basalfag (IMB) er det ledig fast stilling som overingeniør/senioringeniør tilknyttet Elektronikkverkstedet ved Domus Medica. Elektronikkverkstedet yter tjenester til hele instituttet. Det innebærer for en stor del service på- og reparasjon av instituttets utstyrspark samt modifisering og utvikling av utstyr. Stillingen innebærer en variert arbeidshverdag med en bred kontaktflate ut i organisasjonen og nært samarbeid med de eksperimentelle fagmiljøene på instituttet, Mekanisk verksted og IT-avdelingen.

Elektronikkverkstedet inngår i Seksjon for intern service (SIS), sammen med Mekanisk verksted, IT-avdelingen og Foto- og grafikktjenesten. Seksjonen består av totalt 13,5 årsverk inkludert seksjonssjef, samt flere lærlinger. SIS er underlagt administrasjonssjefen ved instituttet. Elektronikkverkstedet har egne lokaler og eget budsjett, men slås organisatorisk sammen med Mekanisk verksted med felles leder når ny medarbeider er på plass.

Den rette personen for stillingen vil ha gode muligheter til å utvikle Elektronikkverkstedet i tett samspill med instituttets fagmiljøer. Vi ser etter deg som evner å se spennende muligheter og finne løsninger i en til tider hektisk arbeidshverdag der du må prioritere mellom ulike behov.

Arbeidsoppgaver/stillingsinnhold

 • Feilsøking på og reparasjon, modifikasjon, vedlikehold, utvikling og bygging av elektronisk utstyr som brukes til forskning og undervisning ved instituttet
 • Logging av temperatur, lufthastighet, CO2, nettspenning og -strøm (både TN- og IT-nett)
 • Microcontroller-support
 • Stimulering og registering av signaler
 • Innkjøp av deler og utstyr til eget bruk, samt bistå brukere med råd om fornyelse og innkjøp av instrumenter og utstyr
 • Ansvar for alarmtilkobling opp mot UiOs vaktsentral for instituttets ultrafrysere
 • Feilsøke og utføre enklere service på frys- og kjøleutstyr
 • Utvikling av utstyr til medisinsk forskning og undervisning i samarbeid med Mekanisk verksted og IT-avdelingen. Det er handlingsrom i stillingen til å tilpasse oppgaver til kandidatens kompetanse og interesser etter instituttets behov.

Andre oppgaver kan tilkomme.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum bachelornivå innen elektronikk, eventuelt mekatronikk. Relevant realkompetanse kan kompensere for utdanningskravet.
 • Det ønskes:
  • fagbrev i produksjonselektronikerfaget, dataelektronikkfaget, serviceelektronikkfaget eller tilsvarende.
  • samtykke for å reparere elektromedisinsk utstyr (DSB)
  • erfaring fra både utviklingsarbeid og serviceerfaring på laboratorieapparatur
  • praktisk erfaring med program for skjemategning og kretsutlegg samt prototypeframstilling av kretskort.
  • kunnskap om ulike typer microprosessorer og programmering av dem.
 • Erfaring med CAD-verktøy, Matlab, LabWIEW eller tilsvarende vil bli vektlagt.
 • Evne til å sette seg inn i mekaniske problemstillinger og til å utføre enklere mekaniske arbeider som ligger til elektronikkfaget er en fordel.
 • Det stilles krav om god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk, men også andre språk verdsettes i vårt internasjonale miljø.
 • Personen som ansettes må være initiativrik og løsningsorientert og trives med selvstendige utviklingsoppgaver.
 • Gode kommunikasjonsevner og evne til å fungere godt i samarbeid med andre.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

For ansettelse i stilling som senioringeniør SKO 1181 kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende masternivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet. Vi oppfordrer søkere med relevant arbeidserfaring å søke. Videre er det en forutsetning med omfattende relevant faglig erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner.

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til Statens lønnsregulativ, i stilling som overingeniør kr.488 000 –573 100 pr. år, stilling som senioringeniør kr.552 800 – 640 200 pr. år. Stilling og lønn fastsettes etter formell bakgrunn og realkompetanse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • Vitnemål
 • CV med oversikt over referanser (personlige data, fullstendig oversikt over utdanning, yrkespraksis og eventuelt annen kvalifiserende virksomhet)

Søknad og vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen