Ledig stilling ved OsloMet

Universitetslektor innen psykomotorisk fysioterapi (50%)

Søknadsfrist: 08.12.2019

Vil du undervise ved landets største fysioterapeututdanning?

Ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for fysioterapi er det ledig en fast stilling som universitetslektor i 50% stilling. Det er ønskelig å ansette en person som ser det som attraktivt å kombinere klinisk praksis med stilling på OsloMet. Stillingen er ledig fra 1. januar 2020.

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.


Fakultet for helsevitenskap tilbyr høyere utdanning innen helsefag og har også forsknings- og utviklingsaktiviteter innen fagområdet.

Institutt for fysioterapi tilbyr bachelorstudium i fysioterapi, masterstudium i fysioterapi og masterstudium i rehabilitering og habilitering samt flere videreutdanninger. Det er utstrakt forskningsaktivitet på fakultetet og ved instituttet er det tre forskningsgrupper med stor aktivitet.

Fakultet for helsevitenskap har to doktorgradsprogram, i henholdsvis helsevitenskap og atferdsanalyse.

Stillingen er primært tilknyttet undervisningsoppgaver på bachelorutdanningen, men oppgaver på instituttets øvrige program kan også bli aktuelt.

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • undervise og veilede bachelorstudenter i fysioterapi
 • videreutvikle emner med en studentaktiv profil
 • sensurering og utvikling av vurderingsformer
 • bidra til utvikling av instituttets faglige virksomhet

Kvalifikasjonskrav:

 • takstkompetanse A9 – psykomotorisk fysioterapi
 • mastergrad innenfor relevant fagområde
 • bachelorgrad i fysioterapi og norsk autorisasjon som fysioterapeut
 • gode muntlige og skriftlige ferdigheter i et skandinavisk språk samt engelsk
 • har minimum fem års klinisk erfaring med hovedvekt på utredning, behandling og oppfølging av pasienter med muskel/skjelettlidelser/sammensatte lidelser
 • er i klinisk praksis i dag og ønsker å fortsette med dette
 • god digital kompetanse
 • Søkeren må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet

Vi vil legge vekt på:

 • erfaring med undervisning og veiledning på høgskole/universitetsnivå
 • erfaring med prosjektarbeid/FoU-virksomhet
 • pedagogisk utdanning
 • har vært opptatt av kontinuerlig faglig oppdatering og fortsatt ønsker å utvikle deg

Generelle kriterier for tilsetting i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen:

 • gode samarbeidsevner og evne til å lytte og søke gode løsninger
 • evne til å jobbe selvstendig og stor arbeidskapasitet
 • evne til å inspirere og veilede studenter og kollegaer
 • innovativ og initiativrik

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg:

 • et inspirerende og dynamisk utdannings- og forskningsmiljø ved Norges tredje største universitet
 • muligheter for faglig utvikling
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1009 universitetslektor, lønnstrinn 51-66, dvs kroner 456 400-594 400 pr. år For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger:

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Søknad

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”Logg inn og søk stillingen”.

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål

Du må laste opp alle disse dokumentene for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Søknadsfrist: 08.12.19

Ref: 19/11754

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.

Logg inn og søk stillingen