Ledig stilling ved OsloMet

Stilling som stipendiat innen forskningsmiljøet REACH: Barn, barnehage og barns levekår i en storbykontekst

Søknadsfrist: 16.09.2019

OsloMet

OsloMet - storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv.


Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har nærmere 450 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Pilestredet og på Kjeller. Vi tilbyr barnehagelærer-, grunnskole-/faglærer- og yrkesfaglærerutdanning, utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. På masternivå tilbyr vi barnehagepedagogikk, flerkulturell og internasjonal utdanning, IKT-støttet læring, skolerettet utdanningsvitenskap og yrkespedagogikk. Fakultetet har ph.d.-studium i utdanningsvitenskap for lærerutdanning og omfattende etter- og videreutdanning. Vi har en betydelig FoU-aktivitet knyttet til utdanningsområdene våre.En barnehagelærers viktigste kompetanse og oppgave er å kunne legge til rette for og lede pedagogisk arbeid med små barn.

Barnehagelæreren skal i tillegg være leder og samarbeidspartner for sine kolleger i barnehagen og med foreldre og fagpersoner. Instituttet har ca. 100 tilsatte og 1750 studenter.

Spennende stipendiatstilling i tverrfaglig forskningsmiljø

Ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er det ledig en treårig 100 % stilling som stipendiat innen det tverrfaglige forskningsmiljøet REACH med ansettelse og oppstart så snart som mulig . Den som ansettes, vil ha sin arbeidsplass ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved studiested Pilestredet.

Fakultetet søker originale empiriske og teoretiske prosjekter av høy kvalitet som kan bidra til utvikling av ny kunnskap om barn, barnehage og barns levekår i en storbykontekst, i tett samarbeid med sektoren. Prosjektet kan gjerne ha en tverrfaglig/profesjonsovergripende innretning eller inneholde tverrfaglige perspektiver. Prosjektets potensial for utvikling av kvalitet for barn i barnehager vil bli vektlagt.

Relevant informasjon om "REACH: Barn, barnehage og barns levekår i en storbykontekst" finner du her.

Det arrangeres seminar for søkere: 26.08.2019 på campus Pilestredet. Påmelding til studieleder Inger Marie Lindboe [email protected] innen 25.08.2019

Les mer om fakultetet og instituttet her.

Les mer om våre forskergrupper her.

Som søker må du utarbeide en prosjektbeskrivelse for et doktorgradsprosjekt der det gjøres rede for problemstilling, relevans, teoretisk og metodisk tilnærming, samt framdriftsplan for stipendiatperioden, inkludert plan for utlandsopphold. Du anbefales å se på og benytte denne malen: Research proposal.

Under arbeidet med å utforme prosjektbeskrivelsen oppfordres du til å kontakte de oppgitte fagpersonene for utfyllende informasjon.

Ansettelse i stipendiatstilling betinger opptak til ph.d.-programmet i Utdanningsvitenskap for lærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) ved OsloMet, les mer her. Informasjon om søknadsprosedyre og frister vil bli gitt til aktuelle kandidater. Det forventes at den/de som ansettes, fullfører innen normert tid.

Kvalifikasjonskrav:

 • fullført hovedfag/mastergrad (tilsvarende 120 studiepoeng) med bokstavkarakter B eller bedre, og med faglig bakgrunn innen lærerutdanning, annen pedagogisk utdanning, utdanningsvitenskap, utviklingsstudier eller annen utdanning på tilsvarende nivå. Søkere med C som karaktergrunnlag, vil kunne bli tatt opp dersom det dokumenteres at kandidaten er særskilt egnet til en ph.d.-utdanning. Søkere uten bokstavkarakterer fra tidligere studium skal kunne dokumentere tilsvarende godt faglig grunnlag (Lenke til forskriften).
 • opptak til doktorgradsprogram er et vilkår for tiltredelse i stilling som stipendiat
 • endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse.
 • gode kunnskaper i et skandinavisk språk og engelsk, muntlig og skriftlig

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • prosjektbeskrivelsens vitenskapelige kvalitet, herunder originalitet og potensiale
 • prosjektets gjennomførbarhet innen normert tid
 • relevans for prosjektet som stillingen er knyttet til (jf. beskrivelse over).
 • utdanning
 • evne til å jobbe selvstendig, strukturert og målrettet
 • Prosjektets potensial for utvikling av kvalitet for barn i storbybarnehager

Ønskede egenskaper:

 • evne til å jobbe selvstendig, strukturert og målrettet
 • motivasjon for stillingen
 • personlig egnethet, herunder gjennomføringsevne
 • gode samarbeidsevner

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr:

 • muligheter til fordypning i et spennende fagfelt med et viktig samfunnsoppdrag
 • å bli en del av et internasjonalt fag- og forskningsmiljø med høy kompetanse
 • en arbeidsplass i utvikling
 • et aktivt og inkluderende arbeidsmiljø med gode tilbud innen kultur og sport
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse

Andre opplysninger

For nærmere informasjon om prosjektet kontakt:

Har du spørsmål om opptak til doktorgradsprogrammet kontakt:

Søknadsprosess:

Søkere vil bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må følgende dokumenter lastes opp:

 • søknadsbrev med informasjon om din bakgrunn og motivasjon
 • framdriftsplan, inkl. plan for utenlandsopphold
 • prosjektbeskrivelse (maks 10 sider inkl. referanseliste), som skal inneholde: - problemstilling, teori og metode - referanser til relevant kunnskap på området - fremdriftsplan
 • CV
 • alle sider av vitnemål og attester. Attestert/sertifisert kopi av vitnemål og karakterutskrift må inneholde ECTS-skala (A-F). Utenlandske vitnemål må være oversatt til engelsk ved gradsgivende institusjon. Utenlandsk utdanning skal fortrinnsvis være godkjent på forhånd, og bekreftet kopi av godkjenningsbrev bør vedlegges.
 • hovedoppgave/masteroppgave
 • publikasjonsliste, dersom relevant
 • vitenskapelige arbeid som ønskes vurdert av sakkyndig utvalg, dersom relevant

Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk, og oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju, og OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter slik at kandidater skal få en reell og rettferdig vurdering.

Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt i betraktning og heller ikke bli vurdert. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig utvalg, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet. Søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, med ltr. 54, årslønn 479 600,-. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Stipendiater ved LUI tildeles per d.d. driftsmidler på kr 25 000,- til drift av ph.d.-prosjekt (årlig i tre år). I tillegg kan stipendiater ev. få støtte til noen aktiviteter fra relevant forskergruppe.

I samsvar med Offentlighetsloven kan du som søker offentliggjøres på søkerlisten selv om du har bedt om at søknaden behandles konfidensielt. Du vil i så fall bli varslet før offentliggjøringen. Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen «Logg inn og søk stillingen».

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.

Referansenummer: 18/12247

Søknadsfrist: 16.09.2019

Logg inn og søk stillingen