Ledig stilling ved OsloMet

Rådgiver / seniorrådgiver innen forskningsadministrasjon

Søknadsfrist: 06.12.2019

Vil du være en del av teamet som leverer forskningsstøtte på Fakultet for helsevitenskap?

Seksjon for forskning og utvikling (FoU) ved Fakultet for helsevitenskap (HV) har ledig en 100 % stilling som rådgiver/seniorrådgiver innen forskningsadministrasjon, med spesiell vekt på ekstern forskningsfinansiering. Seksjonen innehar et bredt spekter av forskningsstrategiske og administrative oppgaver. Vi søker nå etter en kunnskapsrik og entusiastisk medarbeider med stor arbeidskapasitet som kan bidra til vår satsning på å levere solid forskningsstøtte innen et område i stor utvikling.

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet har som målsetning å øke sin portefølje av eksternt finansierte forskningsprosjekter fra både nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Ved fakultetet har vi stor og omfattende forskningsaktivitet innen helsevitenskap og atferdsvitenskap, og fakultetet tilbyr doktorgradsutdanning innen begge fagområdene.

Arbeidet vil innebære tett samarbeid med fakultetets forskere/forskningsgrupper i tillegg til prodekan for FoU, institutt- og studieledere samt andre administrative enheter ved universitetet. Stillingens nærmeste overordnede vil være seksjonssjef for FoU.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være å

 • bidra til å øke kompetansen hos forskere og ledere på området ekstern finansiering
 • være en pådriver, rådgiver og administrativ støtte i langsiktig planlegging, utarbeidelse og kvalitetssikring av prosjektsøknader
 • bistå instituttene og prosjektlederne i kontraktsforhandlinger og oppstartsfasen for nye eksternfinansierte forskningsprosjekter
 • gi råd og veiledning ved drift av pågående forskningsprosjekter
 • veilede og kvalitetssikre registrering av forskningsresultater i Cristin
 • veilede og administrere forskernes registrering av kliniske studier i ClinicalTrials.gov
 • bistå ved oppfølging av fakultetets strategiske satsninger
 • utrednings- og analysearbeid knyttet til forskning og publisering

Øvrige forskningsadministrative oppgaver vil tillegges stillingen.

Vi søker deg som har

 • utdanning på minimum masternivå. Det vil være en fordel med doktorgrad.
 • erfaring med prosjektutvikling og søknadsprosesser til Norges forskningsråd og/eller EUs forsknings- og innovasjonsprogrammer
 • god kjennskap til forskningssystemet i Norge
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk samt et skandinavisk språk

Det er en fordel om du har

 • erfaring fra arbeid i kunnskapsorganisasjoner
 • kjennskap til fakultetets fagfelt
 • kjennskap til administrative systemer

Vi vektlegger følgende egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • stor arbeidskapasitet, evne til å ta initiativ og jobbe selvstendig
 • interesse for å videreutvikle egen kompetanse og bidra til andres kompetanseutvikling
 • strukturert, effektiv og resultatorientert

Som en del av vårt team, er det viktig at du bidrar til å gjøre andre gode samtidig som du har evnen til å arbeide selvstendig.

Vi kan tilby

 • spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • en selvstendig og utfordrende stilling i et inspirerende arbeidsmiljø
 • en arbeidsplass i utvikling
 • fleksibel arbeidstid
 • gode velferdsordninger
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse

Andre opplysninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1434, lønnstrinn 50-66, som tilsvarer kr 449.300 – kr. 594.400/ stillingskode 1364 seniorrådgiver, lønnstrinn 60-74, som tilsvarer 532.300 – 691.400. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Søknadsfrist: 6.12.19

Ref: 19/11807

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.

Søk på tillingen