Ledig stilling ved OsloMet

Vikariat til Ungdatasekretariatet - Velferdsforskningsinstituttet NOVA

Søknadsfrist: 13.11.2019

Vikariat som rådgiver ved Ungdatasekretariatet

Ungdata er et kvalitetssikret og standardisert system for lokale spørreskjemaundersøkelser, som tilbys gratis til alle landets kommuner og fylkeskommuner. NOVA har det faglige og juridiske ansvaret for Ungdata, og har etablert et senter som er ansvarlig for den praktiske gjennomføringen, Ungdatasenteret. Hvert år gjennomføres det mellom 120 og 200 undersøkelser. Siden 2010 har omlag 630 0000 ungdommer deltatt i ungdataundersøkelsene.

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.


Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

NOVA er ett av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutt med vekt på forskning om oppvekst, velferd, sosialpolitikk og eldre år.

Til senteret trenger vi fra 1. januar 2020 en vikar i rådgiverstilling i 18 måneder

 • Rådgiveren skal ta aktivt del i det daglige arbeidet med å gjennomføre ungdataundersøkelsene: Sette opp og kvalitetssikre undersøkelser, produsere og kvalitetssikre Ungdatas standardiserte resultatrapporter til alle kommuner/fylkeskommuner som gjennomfører Ungdata, ha kontakt med eksterne samarbeidspartnere, og utføre annet nødvendig arbeid i tilknytning til undersøkelsene.
 • Rådgiveren skal ha et særskilt ansvar for Ungdata på sosiale medier og internett.
 • Rådgiveren inngår i Seksjon for ungdomsforskning og vil også ta aktivt del i seksjonens faglige aktiviteter og utviklingen av Ungdatasenterets virksomhet.

Kvalifikasjoner:

 • mastergrad innen samfunnsfag eller folkehelsevitenskap
 • kjennskap til kvantitativ metode
 • beherske relevante IT-verktøy, som SPSS, Excel, PowerPoint og Access
 • erfaring fra arbeid med innsamling og analyse av surveydata

Ønskede kvalifikasjoner:

 • kjennskap til ungdomsforskning og Ungdata
 • erfaring fra lignende arbeid
 • gode samarbeidsevner
 • erfaring med kommunikasjon med eksterne samarbeidspartnere
 • beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig godt

For mer informasjon om Ungdata: http://www.ungdata.no

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med:

 • Leder for ungdatasekretariatet, Hanne Cecilie Hougen: E-post [email protected], telefonnummer 45 27 78 57

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1434 rådgiver , kr 472 000 – 504 700 per år. Til fratrekk går 2% til Statens pensjonskasse.

Universitetet ønsker at medarbeiderne i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med innvandrerbakgrunn eller redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Universitetet er en IA-bedrift, og forespørsler om tilretteleggingsmuligheter kan rettes til kontaktperson i denne annonsen.

Søknadsfrist: 13. november 2019

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.

Referansenummer: 19/11382

Søk på stillingen