Stilling:

Rådgiver – Studieadministrasjon - Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

Søknadsfrist: 28.02.2019

OsloMet

OsloMet - storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv.


Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) søker studiekonsulent (rådgiver) i fast stilling til vår studieseksjon. Stillingen er knyttet til vårt nyopprettede studieprogram Applied Computer Science and Information Technology (ACIT). Studieprogrammet er nyopprettet. Det faglige ansvaret for programmet ligger hovedsakelig på fakultetets Institutt for informasjonsteknologi.

Seksjon for studier og internasjonalisering er ansvarlig for drift og utvikling av det samlede fag- og studietilbudet på fakultetet, i samarbeid med instituttene. Seksjonen ivaretar regelverk, rutiner, studieinformasjon, -oppfølging og saksbehandling, undervisningsplanlegging, rapportering, eksamensarbeid, internasjonalisering og kvalitetsutvikling.

Den som får stillingen vil ha ansvaret for etablering og utvikling av et stort og spennende studieprogram som blir en hjørnestein i fakultetets portefølje Det vil rekruttere fra 4 interne bachelorprogrammer, og forventes å ha et stort antall potensielle søkere både nasjonalt og internasjonalt. Videre vil den som tilsettes ha delansvar for å sikre koordinering av studieprogrammet med både bachelor- og PhD-nivå.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • Rekrutterings- og informasjonsarbeid rettet mot potensielle søkere.
 • Programplanarbeid i tett samarbeid med faglige ledere.
 • Oppfølging av studenter i programmet: Veiledning, tilpasninger, saksbehandling.
 • Bidrag til undervisningsplanlegging, kvalitetsarbeid og innovasjon i programmet.
 • Oppfølging av kandidater og næringsliv.
 • Andre oppgaver vil tilkomme, herunder administrativt ansvar i andre studieprogram.

Det forutsettes et nært samarbeid med faglig ledelse, samt vitenskapelig- og administrativt ansatte kolleger.

Du må ha

 • Universitets/høgskoleutdanning på minimum bachelornivå.
 • Meget god IT-kompetanse.
 • Studieadministrativ erfaring på et selvstendig nivå, herunder årshjuls-, regelverks- og FS-kjennskap.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Kvalifikasjoner og egenskaper vi ser etter:

 • Du liker å hjelpe og samarbeide med andre, og setter pris på et raust og trygt arbeidsmiljø, men kan også arbeide selvstendig når det trengs.
 • Du er analytisk og strukturert, foreslår løsninger og bidrar til å gjennomføre endringer.
 • Du trives med hektiske og varierte arbeidsdager med mange premissleverandører, der du stadig lærer noe nytt.
 • Du er interessert i, og engasjert i å være med på å utvikle OsloMet videre.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi kan tilby deg

 • en spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • varierte arbeidsoppgaver med muligheter for faglig utvikling
 • et godt arbeidsmiljø som er preget av samarbeid og engasjement
 • en arbeidsplass i utvikling
 • gode pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Seksjonssjef Jørund Støre Bergrem tlf. 67238506, mobil 97182105

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1434, rådgiver. Lønn kroner 442 400 – 586 500 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”Logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 28.02.2019

Ref: 19/ 01352

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

Logg inn og søk stillingen