Ledig stilling ved OsloMet

Rådgiver – sikresiden.no

Søknadsfrist: 20.06.2019

Vær med å utvikle sikresiden.no, en nasjonal løsning med kriseinfo for studenter og ansatte i høyere utdanning og forskning

Du skal jobbe sammen med daglig leder med forvaltning og utvikling av sikresiden.no.

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Det omfatter blant annet å etablere rutiner for solid drift og administrasjon av løsningen sikresiden.no, bidra i utviklingsarbeid både av innhold og løsningsdesign, jobbe med kommunikasjon og markedsføring og legge til rette for implementering i virksomhetene som deltar i sikresiden.no samarbeidet.

Stillingen er et engasjement i ett år med mulighet for forlengelse. Det er en 50% stilling frem til jul 2019, med mulighet for 100% stilling fra nyttår 2020.

Sikresiden.no er en mobiltilpasset wedside/app, som er laget for at studenter og ansatte skal finne enkel informasjon og opplæringsressurser om sikkerhet samlet på ett sted, noe som støtter et helhetlig arbeid med sikkerhet. Sikresiden.no er også en infrastruktur for deling, gjenbruk og sikkerhetsfaglig samarbeid. Løsningen ble etablert i 2017 på initiativ fra OsloMet, UiO og UiB, som i dag samarbeider om forvaltning og videreutvikling av løsningen. I tillegg er NTNU og Høgskolen i Østfold representert i styret. Sikresiden.no brukes av alle norske universiteter og høgskoler, samt en del forskningsvirksomheter (med til sammen 400.000 studenter og ansatte). Innholdet utvikles på dugnad av fagpersoner i virksomhetene som bruker løsningen. Ulike nasjonale fagmyndigheter bidrar også, med ideer og kvalitetssikring. Vi som jobber for sikresiden.no, samarbeider med folk som er lokalisert på universiteter og høgskoler i ulike deler av landet. Mye av samarbeidet foregår på videokonferanser og gjennom digitale samhandlingsverktøy. Denne stillingen er formelt lagt til OsloMet, men tilhører sikresiden.no.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • å tilrettelegge for implementering og bruk i virksomhetene som er deltakere i sikresiden.no samarbeidet gjennom f.eks workshops, lage opplæringsmateriell osv.
 • være med å utarbeide og følge opp administrative rutiner og administrative oppgaver som f.eks å søke om ulike typer finansiering
 • jobbe med markedsføring, kommunikasjon og synlighet
 • støtte arbeidet i sentrale redaksjoner og bistå i arbeidet med vedlikehold og utvikling av innhold
 • bistå i arbeidet med utvikling av løsningen

Du må ha

 • master innen et område som er relevant for stillingen
 • erfaring med administrasjon, kommunikasjon og markedsføring
 • erfaring med å lede workshoper/ være prosessdriver
 • god kjennskap til UH-sektoren
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Du bør ha

 • erfaring med opplæring, kommunikasjon og markedsføring rettet mot studenter
 • kjennskap til sikkerhetsarbeid i en eller annen form
 • erfaring med å søke om ulike former for finansiering
 • erfaring med å jobbe på tvers av virksomheter og fagområder

Vi ønsker deg som

har egen driv og liker å jobbe smidig og utforskende, både sammen med andre og med selvstendige oppgaver. Du må kunne bidra strategisk og samtidig være nøyaktig i arbeidet med kvalitetssikring. Du bør fremstå som trygg i rollen som prosessdriver, være inspirerende og aktivisere deltakere i workshops og bidra til god framdrift og utholdenhet i arbeidsgrupper som jobber over tid. Du må synes det er gøy å jobbe på tvers av fagområder og å være med å utvikle, realisere og følge opp idéer slik at resultatene fungerer i praksis.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • en spennende jobb med tverrfaglig samarbeid med folk fra hele landet
 • faglig utvikling ved å være en av de sentrale aktørene i oppbygging av en innovativ nasjonal løsning for studenter og ansatte ved alle norske universiteter og høgskoler
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • daglig leder i sikresiden.no, Jorid Bodin, 915 93 304

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, 1434 rådgiver. Lønn tilsvarende kroner 442 400-586 500 pr. år i en 100% stilling. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”Logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 20. juni 2019

Ref: 19/05906

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.

Logg inn og søk stillingen