Ledig stilling ved OsloMet

Rådgiver - Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)

Søknadsfrist: 27.09.2019

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) søker ny rådgiver

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) arbeider med utvikling av læringsressurser, kompetanseutvikling og utviklingsprosjekter for å fremme inkludering og likeverdig opplæring i barnehager og skoler. NAFO søker ny medarbeider som vil ha sine hovedoppgaver knyttet til barnehageområdet. Vi søker deg som har erfaring fra arbeid i flerspråklige barnegrupper i barnehage. Stillingen er fast og vi ønsker tiltredelse 1. januar 2020.

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.


Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) er en del av Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Senteret skal bidra til at flerspråklige og flerkulturelle perspektiver ivaretas i hele utdanningssystemet fra barnehage til og med høgskole-/universitetsnivå i Norge. Senteret utvikler og tilbyr en rekke flerspråklige nettressurser, arrangerer kurs og konferanser og gir veiledning til barnehagemyndigheter, skoleeiere og ansatte i barnehage, skole og PPT.

Les mer om NAFO her.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • Utvikle læringsressurser for barnehage
 • Følge opp, veilede og drive kompetanseutvikling i regionale og nasjonale nettverk med fokus på barnehage
 • Arbeide med videreutvikling av ressurser på nettstedet Tema Morsmål
 • Sitte i redaksjonen for NAFOs hjemmesider

Noe reising må påregnes.

Vi søker deg som har

 • Utdanning på universitets- eller høgskolenivå, minst på bachelor- eller cand.mag.nivå: førskolelærer/barnehagelærerutdanning
 • erfaring fra arbeid i barnehage
 • erfaring fra arbeid i flerspråklige barnegrupper
 • dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid
 • god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk

Det er en fordel at du har

 • videreutdanning i migrasjonspedagogikk, flerkulturell pedagogikk, språklæring og språkutvikling i barnehage eller lignende
 • erfaring fra arbeid med flerspråklige læringsressurser
 • erfaring med og kjennskap til publiseringsverktøy
 • god kjennskap til regelverk og rammeplan for barnehagen
 • erfaring med å lede prosjekter, drive pedagogisk utviklingsarbeid og holde forelesninger, i tillegg til å skrive ulike saksframstillinger/rapporter

Stillingen medfører deltakelse i interne arbeidsgrupper og kontakt med eksterne samarbeidspartnere og nettverk. Endringsvilje og gode samarbeids- og kommunikasjonsevner vil bli vektlagt. Har du i tillegg stor grad av gjennomføringsevne, vil vi gjerne snakke med deg.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • muligheter for faglig videreutvikling
 • et kreativt og utviklende arbeidsmiljø
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1434 rådgiver, lønnstrinn 50-66, som tilsvarer 449 300-594 400,- per år.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • senterleder Sigrun Aamodt, telefon 67235338
 • seniorrådgiver Dag Fjæstad, telefon 67235324

Universitetet ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med innvandrerbakgrunn eller redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Universitet er en IA-bedrift, og forespørsler om tilretteleggingsmuligheter kan rettes til kontaktpersonene i denne annonsen.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”Logg inn og søk stillingen”.

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.

Referansenummer: 19/08985

Søknadsfrist: 27.09.2019

Logg inn og søk stillingen