Ledig stilling ved OsloMet

Professor innen feltet biologiske «omics»

Søknadsfrist: 05.01.2019

Ved Fakultet for helsevitenskap er det ledig stilling som professor innen «omics».

OsloMet utvikler initiativet «intelligent helse» for å levere morgendagens tjenester i helsesektoren. Teknologibasert forskning og innovasjon er en del av dette initiativet. Vi søker talentfulle og ambisiøse kandidater som vil ta del i denne reisen. Både gjennom ledende forskningsaktivitet på sitt respektive felt og gjennom å produsere synergier i et kreativt nettverk av forskere og innovatører ved OsloMet. Denne utlysningen er en del av en større satsning.

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Arbeidsoppgaver og ansvar:

 • utvikle en eksternfinansiert forskningsportefolie innen feltet «omics»
 • aktivt delta i allerede finansiert forskningsprosjekt om «tørre øyne» i samarbeid med Oslo universitetssykehus og andre nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • utvikle et tett samarbeid med fagpersoner innen analytisk kjemi, samt Al/maskinlæring/Big data forskningsgrupper ved OsloMet
 • undervisning og veiledning av studenter på bachelor- master- og Ph.d.-nivå
 • utvikle et fruktbart samarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere, både innen utdanning og forskning
 • fasilitere forskningsutvikling og forskningsnettverk

Kvalifikasjonskrav:

 • professorkompetanse* innen «omics» (eks. transcriptomics, metabolomics, proteomics, lipidomics)
 • erfaring med produktive, eksperimenteltorienterte forskningsmiljøer, nettverk og prosjektledelse som involverer ekstern finansiering
 • erfaring med storskalastudier av biologiske molekyler og tilsvarende datasett
 • erfaring med faglig ledelse

*Godt kvalifiserte kandidater som er nær professorkompetanse oppfordres til å søke. Se nedenfor for mer informasjon.

Grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå er et krav, samt dokumentasjon på:

 • kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over tid
 • bred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master/ ph.d.- nivå
 • deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap

Stillingen er lokalisert ved Institutt for naturvitenskapelige helsefag. Søkeren må dokumentere erfaring med å adressere biologiske spørsmål ved å bruke «omic-baserte» tilnærminger. I tillegg til dette må søkeren dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.

Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk. Søkere som ikke har tilstrekkelig kunnskaper i skandinavisk må innen tre år etter tiltredelse ha tilegnet seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Det er en fordel om du har

 • kunnskap om og/eller erfaring med dataanalyse i sammenheng med maskinlæring/big data, samt samarbeid med slike forskningsmiljøer
 • vitenskapelig bakgrunn som vil komplimentere forskningsaktiviteter med Oslo universitetssykehus, så vel som andre samarbeidspartnere nasjonalt (både kommersielle og innen helsetjenestesektor) så vel som i USA (Boston)

Rent teoretisk fokuserte/bioinformatikkorienterte søkere henvises til professorstillingen i analyse av biologiske «omics-data» kunngjort av Fakultet for teknologi, kunst og design, Institutt for maskin-, elektronikk- og kjemiteknikk.

Vi vil legge vekt på

 • vitenskapelig produksjon fra de siste seks årene. Lovbestemte permisjoner ikke medregnet. Vitenskapelig produksjon kan inkludere innovasjon, utvikling og design i markedsorientert kontekst
 • erfaring med å lede forsknings- og innovasjonsnettverk
 • potensial for ekstern prosjektanskaffelse
 • undervisnings- og veiledningserfaring på ulike gradsnivåer
 • god digital kompetanse
 • evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • personlige egenskaper som bidrar positivt til arbeidsmiljøet

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen:

 • kan legge til rette for tverrfaglig og innovativ forskning
 • kan samarbeide og bygge relasjoner, både internt, nasjonalt og internasjonalt
 • vise snarrådighet og fleksibilitet
 • motivere og inspirere studenter og kolleger
 • kan lede og jobbe selvstendig

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Sakkyndig vurderingSom søker vil du bli vurdert av et sakkyndig komite. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, inklusive ph.d.-avhandling
 • en beskrivelse av gjeldende/nyere forskningsportefølje

Du må laste opp alle disse dokumentene for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt Sofie Rabo Carlsen, [email protected]

*Dersom det ikke melder seg søkere med professorkompetanse, kan det blir aktuelt å ansette midlertidig i stilling som professor, med krav om kvalifisering for fast ansettelse innen tre år.

Vi tilbyr

 • interessant karrieremulighet ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • deltakelse i en forskningsgruppe og et dynamisk forskningsnettverk
 • mulighet til faglig utvikling i et spennende fag- og forskingsmiljø
 • kontakt med mangfoldig studentgruppe
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport
 • arbeidssted i Oslo sentrum med flere kulturelle tilbud

Praktisk informasjon om å flytte til Oslo og bosette seg i Norge finner du her.

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1013 Professor, lønnstrinn 75-86, dvs. kroner 704 900-906 000 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysningerØnsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”Logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 05.01.2019

Ref: 19/10684

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.

Logg inn og søk stillingen