Ledig stilling ved OsloMet

Professor i velferdsteknologi - Assistive technology

Søknadsfrist: 05.01.2020

OsloMet er en av Norges største utdanner av helsepersonell. Initiativet «intelligent helse» er en satsning som søker å møte morgendagens behov i helsetjenestene hvor teknologi-støttet forskning og innovasjon er en viktig driver. Vi ønsker å rekruttere ambisiøse og motiverte nye medarbeidere som vil utvikle dette videre, både ved ledende forskning i eget forskningsfelt, og ved å arbeide bevisst for å skape produktive nettverk mellom fagfelt som gir tydelige synergier knyttet til forskning og innovasjon. Denne utlysningen er endel av det større initiativet.

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for helsevitenskap har ledig stilling som professor i velferdsteknologi/Assistive technology in health research. Stillingen er en del av OsloMets prioriterte område innen «Intelligent Health» og vil være plassert ved Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag.Vi søker etter en medarbeider som kan bidra til å styrke vår forskning og utvikling innen fagområdet velferdsteknologi/Assistive technology. En «innovatør» i simulering-, utvikling og implementering av helseteknologiske løsninger innen pasientbehandling og rehabilitering

Arbeidsoppgaver og ansvar:

 • bidra til å bygge et sterkt forskningsmiljø innen velferdsteknologi/Assistive technology
 • være en drivkraft innen forskning basert på ekstern finansiering
 • fasilitere tverrprofesjonell forskning i tett samarbeide med praksisfeltet
 • utvikle produktive forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere i utdanning og forskning innen fagfeltet
 • bidra til utvikling av eksisterende og nye studieprogram innen velferdsteknologi/Assistive technology
 • bidra i undervisning og veiledning på bachelor, master og ph.d nivå der velferdsteknologi/Assistive technology inngår

Kvalifikasjonskrav:

 • professorkompetanse innen velferdsteknologi/Assistive technology (for eksempel simulering, sensor teknologi, spill teknologi/VR brukt i rehabilitering og smart hus teknologi)
 • utdanning og/eller erfaring innen både helse og teknologi
 • erfaring fra produktive forskningsmiljøer, nettverk og med ledelse av prosjekter med ekstern finansiering
 • erfaring med akademisk ledelse
 • grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå, samt dokumentert:- kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over tid- bred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master/ ph.d.- nivå- deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap
 • Søkeren må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.
 • Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk. Søkere som ikke har tilstrekkelig kunnskaper i skandinavisk må innen tre år etter tiltredelse ha tilegnet seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Det vil være en fordel med:

 • erfaring med digitale læringsmetoder
 • kompetanse fra tverrprofesjonell læring og samarbeid
 • forståelse for interaksjoner mellom mennesker og teknologi

Vi vil legge vekt på:

 • vitenskapelig produksjon fra de siste seks årene. Lovbestemte permisjoner ikke medberegnet.
 • erfaring med forskningsnettverk og ledelse av prosjekter med ekstern finansiering
 • evne til å skaffe ekstern finansiering
 • god digital kompetanse
 • god evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen:

 • evne til å legge til rette for tverrfaglig forskning og brukermedvirkning
 • evne til å samarbeide og bygge relasjoner internt, nasjonalt og internasjonalt
 • initiativrik og fleksibel
 • faglig engasjert, har evne til å motivere og inspirere studenter og kollegaer
 • evne til å arbeide selvstendig

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Sakkyndig vurdering

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig komite. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, inklusive ph.d.-avhandling
 • beskrivelse av din nåværende/tidligere forskningsportefølje

Du må laste opp alle disse dokumentene for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt [email protected]

Vi tilbyr;

 • en spennende jobbmulighet ved Norges tredje største og mest urbane universitet.
 • deltakelse i et dynamisk og unikt akademisk fagmiljø.
 • mulighet for akademisk utvikling
 • kontakt med en mangfoldig studentgruppe
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, 1013 professor. Lønn kroner 704 900-906 000 pr. år, ltr. 75-84. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Instituttleder Mona Dahl, (+47) 47287141

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”Logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 05.01.2020

Ref: 19/10690

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.

Logg inn og søk stillingen