Ledig stilling ved OsloMet

Professor i pedagogikk / samfunnsvitenskap

Søknadsfrist: 05.01.2020

Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU) har sterke fagmiljøer som bidrar til forskningsbasert kunnskap av relevans for samfunnets utfordringer på barnehagefeltet. Instituttet utvikler sine utdanninger i nært samarbeid med praksisfeltet gjennom studentenes praksisopplæring og gjennom forsknings- og innovasjonsprosjekter. Instituttet tilbyr bachelorstudier i barnehagelærerutdanning, masterstudium i barnehagekunnskap og etter- og videreutdanninger.

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.


Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er det ledig stilling som professor innen pedagogikk / samfunnsvitenskap, for ansettelse fra 01.08.2020.

Institutt for barnehagelærerutdanning har ca. 2000 studenter og 115 ansatte, og er lokalisert i Pilestredet i Oslo sentrum. Instituttet tilbyr bachelor i barnehagelærerutdanning og master i barnehagekunnskap, samt en rekke etter- og videreutdanningskurs. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. Instituttet har et utstrakt samarbeid med barnehager og institusjoner relevant for vårt arbeid og har en sentral beliggenhet i Oslo.

Arbeidsoppgaver og ansvar:

 • være en pådriver for å utvikle ny kunnskap om barn og familier, barnehager og barns levekår i den flerkulturelle storbyen
 • utvikle større forskningsprosjekter, herunder den strategiske satsningen REACH, og søknader om ekstern finansiering sammen med kolleger i fagmiljøet
 • ta initiativ til og videreutvikle forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • gjennomføre forsknings- og utviklingsarbeid
 • formidle forskningsresultater både til fagmiljøer og samfunnet forøvrig
 • undervise og veilede på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, samt ev. etter- og videreutdanninger og i oppdragsvirksomhet
 • følge opp studenter i praksis
 • aktivt bidra til utvikling av høy utdanningskvalitet
 • aktivt bidra i arbeidet med å videreutvikle fagmiljøet og instituttets utdanninger
 • kontakt med yrkesfeltet
 • utføre faglig-administrative oppgaver

Kvalifikasjonskrav:

 • professorkompetanse i pedagogikk, samfunnsvitenskap eller tilsvarende, med en innretning som er aktuell for forskning på ett eller flere av følgende områder:
  • barndom i den flerkulturelle storbyen
  • barns levekår i en storbykontekst
  • barnehager og storbyens mangfold: verdier, ulikhet og inkludering
  • profesjonsutøvelse i storbyens barnehager
 • erfaring med faglig ledelse, forskningsnettverk og ledelse av prosjekter med ekstern finansiering
 • grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå, samt dokumentert:
  • kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over tid
  • bred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master/ ph.d.- nivå
  • deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap
 • OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som gir grunnleggende kompetanse. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode.
 • Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk. Søkere som ikke har tilstrekkelig kunnskaper i skandinavisk må innen tre år etter tiltredelse ha tilegnet seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Vi vil legge vekt på:

 • kjennskap til barnehagesektoren, samt relevante forskningspublikasjoner knyttet til tidlig barndom
 • forsknings - og utviklingsarbeid som er relevant for stillingenVitenskapelig produksjon fra de siste seks årene vil bli tillagt stor vekt. (Lovbestemte permisjoner ikke medregnet).
 • erfaring med og interesse for tverrfaglig arbeid
 • erfaring med søknadsutvikling og prosjektakkvisisjon
 • god evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner gjennom prøveforelesning i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Sakkyndig vurdering

Som søker vil du bli vurdert av en sakkyndig komite. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, inklusive ph.d.-avhandling

Du må laste opp alle disse dokumentene for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt Ingrid Andvin Tsolakis, [email protected]

Dersom det ikke melder seg søkere med professorkompetanse, kan det blir aktuelt å ansette midlertidig i stilling som professor, med krav om kvalifisering for fast ansettelse innen tre år.

Vi tilbyr:

 • mulighet til faglig utvikling i et spennende fag- og forskingsmiljø
 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stilling som professor i kode 1013 i lønnstrinn 75 – 84, fra kr 704 900,- til kr 906 000,- per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til SPK.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden «Logg inn og søk stillingen».

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.

Referansenummer: 19/10486

Søknadsfrist: 05.01.2020

Logg inn og søk stillingen