Ledig stilling ved OsloMet

Professor i IKT og digital kompetanse

Søknadsfrist: 05.01.2020

Ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, er det ledig 100 % stilling som professor innen IKT og læring, digital kompetanse eller tilsvarende med ansettelse fra 01.08.20.

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.


Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) har sterke fagmiljøer innen skolefag, pedagogikk og digital kompetanse og utdanner lærere til norsk skole i nært samarbeid med praksisfeltet. Instituttet tilbyr bachelor- og masterstudier og bidrar til kompetanseheving av ansatte i skolen gjennom etter- og videreutdanning.

Arbeidsoppgaver og ansvar:

• være en pådriver for å utvikle større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering sammen med kolleger i fagmiljøet

• ta initiativ til og videreutvikle forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere

• gjennomføre forsknings- og utviklingsarbeid

• formidle forskningsresultater både til fagmiljøer og samfunnet forøvrig• undervise og veilede på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og ev. etter- og videreutdanninger

• følge opp studenter i praksis

• bidra i arbeidet med å videreutvikle fagmiljøet og instituttets utdanninger

• aktivt bidra til utvikling av høy utdanningskvalitet

• aktivt bidra til utvikling av instituttet og OsloMet som helhet

• ha kontakt med yrkesfeltet

• utføre faglig-administrative oppgaver

Kvalifikasjonskrav:

• professorkompetanse i IKT og læring, profesjonsfaglig digital kompetanse og digitalisering i utdanning

• erfaring med forskningsnettverk og ledelse av prosjekter med ekstern finansiering• erfaring med faglig ledelse

• grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå, samt dokumentert:

- kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over tid

- bred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master-/ph.d.-nivå

- deltagelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap

• dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet

• god muntlig og skriftlig framstillingsevne på et skandinavisk språk og på engelsk. Søkere som ikke har tilstrekkelig kunnskaper i et skandinavisk språk, må innen tre år etter tiltredelse ha tilegnet seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Vi vil legge vekt på:

• forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen. Vitenskapelig produksjon fra de siste seks årene skal vektlegges. Lovbestemte permisjoner ikke medregnet.

• erfaring med forskningsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering

• potensial for prosjektakkvisisjon

• kjennskap til og /eller erfaring fra IKT-støttet læring, fra lærerutdanning og/eller skolefeltet

• undervisnings- og veiledererfaring på bachelor-, master- og PhD-nivå

• pedagogiske evner

• god evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger

• personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen:

• evne til å samarbeide og bygge relasjoner internt, nasjonalt og internasjonalt

• evne til å ta initiativ og være fleksibel

• evne til å motivere og inspirere studenter og kollegaer gjennom faglig engasjement

• evne til å arbeide selvstendigOsloMet gjennomfører vurdering av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Sakkyndig vurdering

Som søker vil du bli vurdert av en sakkyndig komite. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

• CV, attester og alle sider av vitnemål

• liste over vitenskapelig arbeider

• inntil 10 vitenskapelige arbeider, inklusive ph.d.-avhandling

Du må laste opp alle disse dokumentene for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Dersom det ikke melder seg søkere med professorkompetanse, kan det bli aktuelt å ansette midlertidig i stilling som professor, med krav om kvalifisering for fast ansettelse innen tre år.

Vi tilbyr:

• interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet

• deltakelse i forskningsgruppe

• mulighet til faglig utvikling i et spennende fag- og forskingsmiljø

• kontakt med mangfoldig studentgruppe

• låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse

• gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes iht Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1013 som professor, lønnstrinn 75-84, fra kroner 704 900,- til 906 000,- per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

• Studieleder Steinar Brattenborg, tlf 67 23 73 10, e-post: [email protected]

• Instituttleder Vibeke Bjarnø, e-post: [email protected]

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”Logg inn og søk stillingen”.

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.

Referansenummer: 19/10714

Kontakt

Søknadsfrist: 05.01.2020

Logg inn og søk stillingen