Ledig stilling ved OsloMet

Professor i anvendt datasikkerhet

Søknadsfrist: 05.01.2019

Institutt for informasjonsteknologi tilbyr tre bachelorstudier, et masterstudium og er delaktig i et tverrfaglig doktorgradsstudium. Vitenskapelige ansatte ved instituttet forsker innen et bredt spekter av fagområder, inkludert informatikk, naturvitenskap, innovasjon og ledelse. Studenter og forskere er også involvert i et økende antall tverrfaglige aktiviteter ved universitetet.

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.


Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Institutt for informasjonsteknologi tilbyr tre bachelorstudier, et masterstudium og er delaktig i et tverrfaglig doktorgradsstudium. Vitenskapelige ansatte ved instituttet forsker innen et bredt spekter av fagområder, inkludert informatikk, naturvitenskap, innovasjon og ledelse. Studenter og forskere er også involvert i et økende antall tverrfaglige aktiviteter ved universitetet.

Det er for tiden flere forskningsgrupper ved Institutt for informasjonsteknologi. Mer informasjon om Institutt for informasjonsteknologi og Fakultet for teknologi, kunst og design finner du her.

Ved Institutt for informasjonsteknologi er det en ledig stilling som professor innen anvendt datasikkerhet.

Vi søker en kandidat med talent og lidenskap for undervisning, forskning og innovasjon i anvendt datasikkerhet. Det forventes at kandidatene har utført fremragende forskning innen anvendt datasikkerhet eller nært relaterte felt. Forskningen skal gjenspeiles i en omfattende vitenskapelig produksjon. Publisering i tidsskrifter med høy merittverdi og impact factor tillegges stor vekt.

Kandidatene vil forventes å aktivt styrke og forme det faglige arbeidet og forskningsaktiviteter ved instituttet, og universitetets forskningsmiljøer generelt, inkludert tverrfaglig arbeid på tvers av forskningsgrupper og institutter ved Fakultet for teknologi, kunstdesign og med andre fakulteter og forskningssentre ved OsloMet.

Kandidaten vil være ansvarlig for å sikre ekstern finansiering. Erfaring med å søke om nasjonale og internasjonale forskningsmidler er et krav.

Arbeidsoppgaver og ansvar:

 • initiere og drive forskning innen anvendt datasikkerhet og relaterte felt
 • initiere utviklingen av store forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering sammen med kollegaer fra de forskjellige fagmiljøene ved OsloMet
 • planlegge, utvikle og levere kurs på doktorgrads-, master- og bachelornivå, og kurs innen instituttets etter- og videreutdanningstilbud, inkludert undervisning, veiledning og sensurering
 • bidra aktivt til utvikling av utdanning av høy kvalitet
 • bidra aktivt til utviklingen av instituttet og OsloMet generelt
 • formidle forskningsresultater både i faglige kanaler og for allmennheten
 • utføre administrative oppgaver relatert til utdannings-, forsknings- og innovasjonsaktiviteter
 • være en pådriver for å utvikle større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering sammen med kolleger i fagmiljøet
 • ta initiativ til og videreutvikle forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere

Kvalifikasjonskrav:

 • professorkomptetanse innen anvendt datasikkerhet
 • PhD i informatikk eller et nært relatert felt relevant for anvendt datasikkerhet
 • dokumentert forskningsarbeid og publikasjoner innen anvendt datasikkerhet innenfor ett eller flere av følgende felt:
  • o skytjenester sikkerhet
  • o nettverkssikkerhet
  • o sikkerhetsoperasjoner og / eller overvåking
  • o trusselinnsikt
  • o sikkerhetssårbarheter og nettkriminalitet
  • o analyse av skadelig programvare
  • o penetration testing
  • o digital kriminalteknikk og trusselrespons
  • o forebygging av datainnbrudd, avviksovervåkning og atferdsbasert sikkerhet
  • o etisk hacking
 • erfaring med forskningsnettverk og ledelse av eksternt finansierte prosjekter
 • erfaring med faglig ledelse innen akademia
 • erfaring fra samarbeid med industri
 • grunnleggende undervisnings- og veiledningskompetanse på universitets- og høyskolenivå, samt dokumentert:
  • o kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over tid
  • o bred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master/ ph.d.- nivå
  • o deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap
 • Søkeren må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.
 • Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk. Søkere som ikke har tilstrekkelig kunnskaper i skandinavisk må innen tre år etter tiltredelse ha tilegnet seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Ved vurdering av søkerne vil vi legge vekt på:

 • internasjonal publisering på høyt faglig nivå; vitenskapelig produksjon fra de siste seks årene (lovbestemte permisjoner ikke medregnet) vil bli tillagt særlig vekt
 • erfaring med forskningsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering
 • pedagogiske evner og undervisningserfaring
 • søkerens fagprofil opp mot undervisningsbehov ved instituttets studieprogrammer og kursportefølje
 • evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet

Vi vil legge vekt på:

 • praktisk erfaring med anvendt datasikkerhet eller relaterte felt
 • en lidenskap for undervisning og veiledning på alle nivåer, og en evne til å motivere og inspirere studenter
 • interesse for å bygge utdanningsprogrammer av høy kvalitet, og for å utvikle egne ferdigheter i undervisning og veiledning, samt interesse for digitale og innovative pedagogiske teknikker og praksis
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • gode formidlingsevner og erfaring med populærvitenskapelig kommunikasjon
 • nysgjerrighet og en ambisjon for å utvikle seg som akademisk leder
 • fleksibilitet og evne til å tilpasse undervisning og forskning til behovene til OsloMet og instituttet, inkludert tverrfaglig samarbeid
 • evnen til å bygge fagmiljøer og nettverk, forskningsprosjekter og å demonstrere nytenkning og innovasjon
 • erfaring med og interesse for teknologioverføring, innovasjon og patenter.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss. Kvinner oppfordres til å søke på stillingen.

Sakkyndig vurdering

Som søker vil du bli vurdert av en sakkyndig komite. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV (inkludert lærings- og veiledningserfaring og navn og kontaktinformasjon for minst tre referanser)
 • komplett liste over publikasjoner
 • kopier av attester / vitnemål (inkludert formell utdanning i pedagogikk, hvis aktuelt)
 • opptil ti vitenskapelige artikler i fulltekst, levert sammen med en innholdsfortegnelse og en kort introduksjon som belyser relevansen av hver artikkel for stillingen og en detaljert beskrivelse av bidraget til artikkelen fra søkeren
 • faglige dokumenter inkludert doktorgradsavhandlingen
 • en tekst (inntil 2 sider) som skisserer kandidatens relevante pedagogiske erfaring og planer for pedagogisk aktivitet og utvikling i stillingen
 • en tekst (inntil 2 sider) som beskriver kandidatens relevante forskning og planer for forskningsaktivitet i stillingen. Denne oversikten skal inneholde en oversikt over eksisterende prosjekter og forskningssamarbeid
 • annen relevant dokumentasjon

Du må laste opp alle disse dokumentene for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt hilde.tverseth@oslomet.no

Dersom det ikke melder seg søkere med professorkompetanse, kan det blir aktuelt å ansette midlertidig i stilling som professor, med krav om kvalifisering for fast ansettelse innen tre år.

Vil tilbyr:

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • deltakelse i forskningsgruppe
 • mulighet til faglig utvikling i et spennende fag- og forskingsmiljø
 • et kreativt og inspirerende fagmiljø
 • kontakt med mangfoldig studentgruppe
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1013 professor, lønnstrinn 75-84, dvs kroner 704 900– 906 000 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”Logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 05.01.2019

Ref. no: 19/10674

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.

Logg inn og søk stillingen

Powered by Labrador CMS