Ledig stilling ved OsloMet

Professor i analyse av biologiske “omics” data

Søknadsfrist: 05.01.2020

Institutt for maskin, elektronikk og kjemi har en ledig stilling som Professor i analyse av biologiske «omics» data. Vi leter etter en kandidat med talent og interesse for undervisning, forskning og innovasjon. Det forventes at kandidaten har utført omfattende forskning innen analyse av biologiske «omics» data, og dette bør gjenspeiles i en omfattende publikasjonsliste i anerkjente tidsskrifter.

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.


Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Institutt for maskin, elektronikk og kjemi (MEK) tilbyr bachelorstudier i ingeniørutdanning, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter. Instituttet har om lag 40 ansatte og om lag 460 studenter.

Kandidaten forventes å bidra til å styrke og forme det faglige miljøet ved instituttet, og universitetet generelt, inkludert tverrfaglig arbeid på tvers av avdelinger ved Fakultet for teknologi, kunst og design og i samarbeid med Fakultet for helsevitenskap. Etablert samarbeid med sterke forskningsgrupper ved Oslo universitetssykehus kan være gunstig.

Kandidaten forventes å initiere og sikre ekstern finansiering av nye forskningsaktiviteter innenfor rammen for analyse av biologiske «omics» data. Omfattende erfaring med innhenting av ekstern finansiering, f.eks. Norges forskningsråd og EU, er et krav for denne stillingen, i tillegg til faglig dyktighet.

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • Lede større forskningsprosjekter som inkluderer analyse av biologiske «omics» data eller liknende
 • Planlegge, utvikle og gjennomføre undervisning av emner på PhD, master og bachelor-nivå, inkludert veiledning og vurdering.
 • Søke om ekstern finansiering til forskningsprosjekter som omhandler analyse av biologisk «omics» data eller liknende og rekruttere PhD-kandidater til miljøet.
 • Initiere og utvikle forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale partnere.
 • Aktivt medvirke og utvikle av utdanning av høy kvalitet innen analyse av biologiske «omics» data.
 • Aktivt bidra til utviklingen av instituttet og OsloMet som helhet.
 • Kommunisere og formidle forskningsresultater til både akademia og et bredere publikum.
 • Utføre administrative oppgaver knyttet til utdannings-, forsknings- og innovasjonsaktiviteter.

Kvalifikasjonskrav:

De nødvendige kvalifikasjonene for stillingen er som følger:

 • Professorkompetanse innen analyse av biologiske “omics” data
 • PhD i bioinformatikk, biostatistikk, bioteknologi, molekylærbiologi, biovitenskap eller et beslektet fagområde.
 • Bakgrunn i molekylærbiologi, bioteknologi, kjemi eller et beslektet fagområde.
 • Dokumentert forskningsarbeid og publikasjoner innen biologisk «big data»-analyse i helsevitenskap som analyse av en eller flere “omics” -data (dvs. genomikk, transkriptomikk, proteomikk, metabolomikk, lipidomikk osv.), systembiologi, forskning i grensesnittet mellom biologi og datavitenskap og/eller beslektet fagområde.
 • Erfaring med å initiere og lede forskningsprosjekter og utstrakt erfaring med innhenting av eksternfinansiering til forskning
 • Erfaring med akademisk ledelse.
 • Flytende engelsk . Søkere som ikke har tilstrekkelige ferdigheter innen et skandinavisk språk, må tilegne seg norskferdigheter tilsvarende nivå B2 innen tre år etter oppstart.
 • Grunnleggende kompetanse innen undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå, samt dokumentert:

o kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over tid

o bred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master/ PhD- nivå

o deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap

Søkere som har forskningsaktiviteter og -interesser i tråd med pågående forskning ved Institutt for maskin, elektronikk og kjemi og Fakultet for helsevitenskap, vil bli foretrukket.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Søkeren må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet

Kandidatens pedagogiske kvalifikasjoner vil bli testet i forbindelse med intervju.

Vi vil legge vekt på:

Vi leter etter en dynamisk, samarbeidsvillig og kreativ person som kan ansettes hos oss og som kan gi oss viktig innsikt i medisinske/medisinsk-tekniske problemstillinger fra store biologiske/biomedisinske datasett.

Følgende ferdigheter, kompetanse og erfaring er en fordel:

 • Evnen til å motivere og inspirere studenter og kolleger.
 • Utmerkede samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Nysgjerrighet og lyst til å utvikle seg som akademisk leder.
 • Fleksibilitet og evne til å tilpasse undervisning og forskning til behovene ved OsloMet og instituttet, inkludert tverrfaglig samarbeid.
 • Pedagogisk utdanning, motivasjon for å utvikle seg både faglig og pedagogisk, og en interesse for digitale og innovative pedagogiske teknikker og praksis.
 • Evnen til å bygge nettverk, forskningsprosjekter og å være nytenkende og innovativ.
 • Erfaring med, og interesse for, teknologioverføring, innovasjon og patenter.
 • Flink til å snakke offentlig og erfaring med å kommunisere også med ikke-akademiske målgrupper
 • Internasjonal publisering på høyt faglig nivå; vitenskapelig produksjon fra de siste seks årene (lovbestemte permisjoner ikke medregnet) vil bli tillagt særlig vekt

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Sakkyndig vurdering

En sakkyndig komite vil vurdere søkerne. Du må laste opp følgende dokumenter sammen med søknaden din innen søknadsfristen:

 • CV (inkludert lærings- og veiledningserfaring og navn og kontaktinformasjon for minst tre referanser)
 • komplett liste over publikasjoner
 • kopier av attester / vitnemål (inkludert formell utdanning i pedagogikk, hvis aktuelt)
 • opptil ti vitenskapelige artikler i fulltekst, levert sammen med en innholdsfortegnelse og en kort introduksjon som belyser relevansen av hver artikkel for stillingen og en detaljert beskrivelse av bidraget til artikkelen fra søkeren
 • doktorgradsavhandling samt andre relevante akademiske dokumenter
 • en tekst (inntil 2 sider) som skisserer kandidatens relevante pedagogiske erfaring og planer for pedagogisk aktivitet og utvikling i stillingen
 • en tekst (inntil 2 sider) som beskriver kandidatens relevante forskning og planer for forskningsaktivitet i stillingen. Denne oversikten skal inneholde en oversikt over eksisterende prosjekter og forskningssamarbeid
 • annen relevant dokumentasjon

Du må laste opp alle disse dokumentene for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt [email protected]

Dersom det ikke melder seg søkere med (professor) kompetanse, kan det bli aktuelt å ansette midlertidig i stilling som (professor), med krav om kvalifisering for fast ansettelse innen tre år.

Vi tilbyr;

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • deltakelse i et dynamisk og profesjonelt akademisk miljø
 • mulighet til faglig utvikling i et spennende og inspirerende fag- og forskingsmiljø
 • kontakt med mangfoldig studentgruppe
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport
 • Arbeidssted i sentrum av Oslo

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1013 Professor, lønnstrinn 75-84, dvs kroner 704 900– 906 000 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”Logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 05.01.2020

Ref: 19/10656

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.

Logg inn og søk stillingen