Stilling:

Forsker til kvalitativ studie om minoritetshelse

Søknadsfrist 1. oktober 2018

Om stillingen: Prosjektet «Psykt Tabu» er finansiert av Extrastiftelsen. Prosjektet skal kvalitativt kartlegge den psykiske helsen til barn og unge med innvandrerbakgrunn, og søker dermed å øke kunnskapen rundt minoriteter og psykisk helse.

Sekundært skal kartleggingen bidra til å forstå årsakene til at unge med innvandrerbakgrunn sjeldnere mottar psykiatrisk hjelp fra spesialisthelsetjenesten. Mental Helse Ungdom tror at denne kunnskapen på sikt vil kunne bidra til bedre tjenester for målgruppen, samt en etterlengtet kultursensitivitet i tjenestene.

Mental Helse Ungdom

Mental Helse Ungdom er en interesseorganisasjon som jobber for økt åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykiske problemer og et bedre psykisk helsetilbud. Vi legger vekt på å formidle brukernes og de pårørendes erfaringer og kunnskap om psykisk helse til myndigheter, fagmiljøer, organisasjoner og enkeltpersoner. Mental Helse Ungdom har vokst fra 4 til 13 ansatte, og fra et kontor på 40 kvm til 280 kvm på ett år. Med en slik vekst har vi behov for en initiativrik prosjektkoordinator som trives med å ha flere baller i luften samtidig. Det viktigste for oss er at jobben blir gjort på en god måte, ikke når eller hvor, derfor nyter våre ansatte stor fleksibilitet og frihet under ansvar. Vi holder til i sentrale, lyse og moderne kontorer i Dronningens gate 17, tre minutters gange fra Oslo S.

Kartleggingen skal resultere i en rapport som danner et kunnskapsgrunnlag om hvordan unge med innvandrerbakgrunn opplever sin psykiske helse, og hvilke positive og negative helsedeterminanter som påvirker deres hverdag. Den vil også gjenspeile ungdommenes syn på helsetjenesten, og hvilke faktorer som eventuelt hindrer ungdommene i å oppsøke psykiatrisk helsehjelp. Det er ønskelig å undersøke kulturelle perspektiver rundt fenomenet psykisk helse og deres eventuelle samspill med syn på spesialisthelsetjenesten, negative helsedeterminanter, et flerkulturelt samfunn og personlig psykisk helse.

Vi søker derfor en initiativrik og selvstendig forsker i en 50% prosjektstilling fra 1. november 2018 til oktober 2019.

Arbeidsoppgaver:

· Planlegging og gjennomføring av prosjektet «Psykt tabu», herunder kontakt og dialog med samarbeidende parter, faggruppe og referansegruppe og tilrettelegge for god brukermedvirkning.

· Ansvarlig for dialog med REK.

· Gjennomføre kartlegging av psykiske helseproblemer blant unge med innvandrerbakgrunn og foreta dokumentgjennomgang av allerede foreliggende kunnskap.

· Gjennomføre dybdeintervjuer med målgruppen og produsere en rapport.

· Produsere en fagfellevurdert forskningsartikkel basert på funn fra kartleggingen.

· Arrangere en dagskonferanse i forbindelse med lansering av rapport.

· Sikre at kartleggingen når frem til tjenesteutøvere.

· Jobbe for at minoriteter i minoriteten også er representert i forskning og dialog rundt prosjektet, som eksempelvis etniske minoriteter, seksuelle minoriteter/andre identitetskategorier.

· Produsere sluttrapport på prosjektet til Extrastiftelsen.

Vi søker deg som:

· Har doktorgrad eller tilsvarende.

· Har god minoritetskompetanse og gjerne har jobbet med dette tidligere.

· Har god kompetanse på psykisk helse, ungdom og unge voksne i et minoritetsperspektiv.

· Har god kompetanse på prosjektarbeid.

· Har god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne.

· Har kjennskap til feltet brukermedvirkning.

· Evner å jobbe godt selvstendig og rapportere godt til nærmeste leder.

For deg er:

· Psykisk helse blant ungdom og unge voksne viktig og du blir motivert av å hjelpe andre.

· Organisasjonsarbeid i et ungt og faglig sterkt miljø givende.

· Deltakelse i organisasjonens prosjektutvikling spennende og en arena hvor du kan dele din kompetanse.

Praktisk informasjon:

· Stillingen er deltid med stillingsbrøk på 50%. (Lønn 690 000 for 100%)

· Stillingen er midlertidig frem til høst 2019, men med mulighet for nye prosjektansvar etter dette.

· Vi tilbyr pensjonsordning i DNB og fleksibel arbeidstidsordning.

· Det må påregnes en del reising og noe kvelds/helgearbeid i stillingen.

· Arbeidssted vil være Dronningens gate 17 i lyse, moderne lokaler tre minutters gange fra Oslo S.

· Frist for å sende inn søknad og CV er 01.oktober 2018. Søknad sendes til [email protected] og merkes med «Søknad Psykt tabu».

Ved spørsmål om stillingen kan henvendelser rettes til

· prosjektutvikler Ranveig Stava på [email protected] eller mobil 459 02 059

· økonomiansvarlig Mikael Zeiner [email protected] eller mobil 930 15 236

Mental Helse Ungdom ønsker en mangfoldig arbeidsplass, og mennesker med minoritetsbakgrunn og/eller LHBTIQ-kompetanse oppfordres til å søke.