Stilling:

Gruppeleder – tjenesteleveranser, applikasjonsforvaltning og administrasjon

Søknadsfrist: 30. september 2018

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Har du lyst til å bli med på en endringsreise, og levere moderne IT-løsninger med høye krav til sikkerhet?

FFI ønsker å forbedre våre leveranser av interne IT-tjenester. Derfor har vi etablert en ny rolle som gruppeleder for tjenesteleveranser og applikasjonsforvaltning. Stillingen er en del av IT-enheten og rapporterer til IT-leder. IT-enheten er ansvarlig for utvikling og forvaltning av instituttets felles IT-infrastruktur og systemer. For det meste benytter vi oss av standard hyllevare, men noen ganger må programmene tilpasses og lisenser skal forvaltes.

Hovedansvaret til denne stillingen er lisens- og applikasjonsforvaltning, og forvaltning av tjenesteavtaler overfor tjenesteeiere og brukere. Her er det viktig å sørge for god kvalitetssikring av enhetens leveranser.

I tillegg blir vår nye gruppeleder IT-lederens støttespiller og får en del administrative oppgaver, slik som økonomistyring og avtale- og leverandøroppfølging.

Stillingen innebærer personalansvar.

Nødvendige kvalifikasjoner er relevant utdanning med gode resultater, på bachelornivå, og generell kompetanse innen drift og forvaltning av IT-systemer. Vi forventer at du har relevant erfaring med tjenesteavtaler, applikasjon- og lisensforvaltning, og leverandøroppfølging. Du må beherske budsjettering, anskaffelser og langtidsplanlegging.

Lang erfaring og relevante sertifiseringer kan kompensere for manglende formell utdanning.

Det er en fordel dersom du har god kunnskap fra virksomheter med strenge krav til sikkerhet og/eller forskning/undervisning. Det er ønskelig at du har erfaring med omstillings-/utviklingsprosesser og kontinuerlig forbedring, og bruk av ITIL og COBIT, og lisensverktøyet SNOW.

Vi forventer at du har dokumentert relevant ledererfaring, inkludert personalledelse.

Vi søker deg som er god til å kommunisere og etablere gode relasjoner, og viser trygghet i lederrollen. Du er flink til å motivere, være pådriver, har gjennomføringsevne og god forretningsforståelse. Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert.

Vi krever god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk. Arbeidsspråket på instituttet er norsk.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker jobb hos oss, må imidlertid kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til hva som er nødvendig for stillingen. Det kreves norsk statsborgerskap.

Les om hva som skal til for å bli sikkerhetsklarert.

Vi kan tilby et utfordrende og tverrfaglig miljø med gode utviklingsmuligheter. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftshelsetjeneste, eget bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter, og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Lønnsplassering på FFI følger Statens lønnsregulativ og beregnes ut i fra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til IT-leder Thor-Inge R. Vaaga, tlf. 916 46 000.

Send søknad merket referansenr. 2018/01491, vedlagt bekreftede kopier av vitnemål og attester som er relevante for stillingen, fra www.ffi.no innen 30. september 2018.

Referansenr: 2018/01491

Hjemmeside: www.ffi.no

Send søknad