Stilling:

Stipendiat - Genetikk og bioinformatikk

Søknadsfrist 1. november

Vi har ledig midlertidig stilling som stipendiat i Avdeling for genetikk og biostatistikk i Folkehelseinstituttet. Stipendiaten vil også være en del av Senter for fruktbarhet og helse, et senter for fremragende forskning finansiert gjennom Forskningsrådets SFF-ordning. Senteret ble opprettet i 2017. Gjennom senteret vil stipendiaten være del av et tverrfaglig og internasjonalt forskerteam bestående av bl.a. epidemiologer, genetikere, demografer og statistikere. Senterets forskningstema er hvordan endringer i fruktbarhetsmønstre og familiestrukturer påvirker både barns og voksnes helse gjennom sosiale og biologiske mekanismer.

Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttets visjon er bedre helse for alle. Vi produserer, oppsummerer og kommuniserer kunnskap for folkehelsearbeidet og helse- og omsorgstjenestene. Kjerneoppgavene er beredskap, forskning og helseanalyse, risiko- og metodevurderinger, råd, tjenester, kommunikasjon og infrastruktur for kunnskap. Infrastruktur for kunnskap omfatter bl.a. registre, helseundersøkelser, biobanker og laboratorievirksomhet. Folkehelseinstituttet er en etat under Helse- og omsorgsdepartementet. Vi er i dag om lag 950 ansatte lokalisert i Oslo og Bergen. Folkehelseinstituttet er en IA-bedrift og er opptatt av mangfold. Vi ønsker at kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, etnisk eller nasjonal bakgrunn.

Prosjektet baserer seg på analyser av biologisk materiale og allerede registrerte opplysninger i Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa). Prosjektets formål er å etablere en bedre metode for å estimere biologisk aldring og å bruke denne metoden for å studere epigenetiske endringer som følge av assisterte reproduktive teknikker. Vi søker etter en person med bakgrunn i genetikk og bioinformatikk.

Avdeling for genetikk og bioinformatikk er en forskningsavdeling som hovedsakelig driver med genetisk forskning med utgangspunkt i forskningsbiobankene ved instituttet. Dette inkluderer den Norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) og andre helseundersøkelser som har samlet inn biologisk materiale. En sentral datasamling er genotyper i MoBa som er etablert gjennom en rekke forskningssamarbeid mellom FHI og eksterne aktører de siste årene. Det foreligger i dag genotyper på ca. 110.000 MoBa-deltakere, og for resten av MoBas totalt 240.000 deltakere planlegges genotyping i løpet av 2019.

Avdelingen samarbeider bredt nasjonalt og internasjonalt, og har ekspertise innen genetiske analyser, genetisk epidemiologi, bioinformatikk og biostatistikk. Avdelingen driver også kvalitetssikring og tilrettelegging av datafiler bestående av analyseresultat fra analyser av biologisk materiale, og gir råd i forbindelse med bruk av genetiske data fra helseundersøkelsene.

Stillingen knyttes til PhD-programmet ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

Arbeidsoppgaver

 • Ta aktiv del i kvalitetssikring, vedlikehold, analyse og lagring av data som skal genereres gjennom dette prosjektet
 • Publisere egne resultater i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter med fagfellevurdering
 • Samarbeide og kommunisere med et stort nettverk av forskere.

Kvalifikasjoner

 • Høyskole/Universitet, mastergrad innen biologi
 • Tilfredsstille kvalifikasjonskrev til opptak til PhD-programmet ved Universitetet i Oslo
 • God kjennskap til epidemiologiske begreper og datasett
 • Erfaring med relevante statistikk-programmer, som R, STATA eller SPSS
 • Erfaring med databehandling og statistikk, samt analyse av epidemiologiske kohortdata er en fordel
 • Relevant forskningserfaring er en fordel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Pågangsmot og engasjement for fagområdet og for forskning
 • Personlig egnethet, gode relasjons- og samarbeidsevner vil bli tillagt stor vekt.
 • Kandidaten må kunne jobbe selvstendig, effektivt og målrettet.

Vi tilbyr

 • En interessant jobb med varierte arbeidsoppgaver i et trivelig og aktivt forskningsmiljø
 • En arbeidsplass som har et stort samfunnsansvar og som spiller en viktig rolle for befolkningens helse og trivsel
 • Stilling som stipendiat avhengig av kvalifikasjoner, med lønn etter avtale i henhold til statens regulativ
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Fleksible arbeidstidsordninger

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

  Kontaktinfo: Per Magnus, Senterleder 926 83 119.
  Astanand Jugessur, Veileder 21 07 83 98

Søk på stillingen her