Ledig stilling ved NUPI

Masterstudenter (6 stipend for masterstudenter)

Søknadsfrist: 15.09.2019

Studentengasjement for å skrive masteroppgave ved NUPI

NUPI ønsker å rekruttere studenter som skal skrive masteroppgave om temaer som er interessante for NUPIs forskningsområder.

Norsk Utenrikspolitisk Institutt

Norsk Utenrikspolitisk Institutt [NUPI] er et ledende miljø innen forskning og informasjon om internasjonale politiske og økonomiske spørsmål, og om forhold av særlig interesse for norsk utenrikspolitikk. NUPI

har også et særlig formidlingsansvar til offentligheten om internasjonale forhold. Instituttet er et forvaltningsorgan underlagt Kunnskapsdepartementet og sysselsetter i overkant av 60 årsverk. Vi holder til midt i Oslo sentrum.

NUPI er organisert i følgende forskningsgrupper:

  • Russland, Asia og internasjonal handel
  • Sikkerhet og forsvar
  • Fred, konflikt og utvikling
  • Global orden, diplomati og norsk utenrikspolitikk

Alle NUPIs fagområder kan være aktuelle.I utgangspunktet ønsker vi å rekruttere én student per gruppe.For mer informasjon om forskningsgruppene, se NUPIs hjemmeside: http://www.nupi.no/

I tillegg er vi på jakt etter to studenter til prosjektet

  • Norsk utviklingspolitikk i en tid med klimaendringer og geopolitisk spenning.

Kvalifikasjonskrav

  • Vi søker kandidater med relevant faglig bakgrunn fra samfunnsfag, juss eller humaniora. Kriterier for utvelgelse vil være fagsammensetning, karakterer og den foreslåtte prosjektskissen. I tillegg vil vi vurdere evnen til å oppspore kilder og samle inn data, samt språkferdigheter.
  • De kandidatene som blir valgt ut får lønn i 5-6 måneder (avhengig av oppstartstidspunkt) tilsvarende 20 prosent av en full stilling for 1019 Vitenskapelig assistent (kr 6040,- pr måned). Kandidatene får også en kontorplass på NUPI og forventes å delta fullt ut i instituttets faglige og sosiale fellesskap. Studentene vil ha en faglig mentor på instituttet.

Slik søker du

Søknaden skal inneholde:

  • Søknadsbrev med en kort prosjektskisse (maks. 2 sider)
  • CV og oversikt over fagsammensetning og karakterer
  • Relevante vitnemål og karakterutskrifter

Søknadsfrist: 15. september 2019Tiltredelse: Fortrinnsvis mellom 15. oktober 2019 og 1. januar 2020 – etter nærmere avtale.

For nærmere opplysninger –Ta kontakt med :

Generelt

Vi har som mål at vår arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, alder, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Arbeidsforholdene vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Søk på stillingen