Spennende jobbmulighet ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap ved NTNU!

Seniorrådgiver / rådgiver innen forskning

Søknadsfrist: 01.06.2020

NTNU

NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.


Fakultet for medisin og helsevitenskap

Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) er et av NTNUs største fakultet med ca. 1800 ansatte fordelt på 1300 årsverk. Fakultetets hovedvirksomhet er utdanning og forskningsvirksomhet, i tett integrasjon med St. Olavs hospital.


Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskapInstitutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (INB) er et ambisiøst institutt i god utvikling. Instituttet preges av stort faglig mangfold innen medisin og helsefag. Vi prioriterer samfunnsmessig relevans og kvalitet innen både utdanning og forskning. Flere av instituttets faggrupper av forskere og undervisere er ledende innen sine fagfelt, nasjonalt og internasjonalt. Vår ambisjon er: «Gjennom tverrfaglig samarbeid skaper INB ledende og framtidsrettet utdanning og forskning for bedre helse og funksjon.»

Ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap er det ledig fast stilling som Seniorrådgiver/rådgiver innen forskning

Om stillingen

Ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap søker vi en seniorrådgiver/rådgiver innen forskning i fast stilling. Du vil inngå i instituttets team på prosjektstøtte, og rapportere til kontorsjef. Vi søker deg som gjerne vil være en viktig bidragsyter til instituttets virksomhetsstyring ved å jobbe tett mot sentrale prosjektledere og forskningsmiljø. Sammen skal vi arbeide for å oppnå målet om å skape forskningsaktivitet i tråd med instituttets ambisjoner og strategiske satsninger, samt bidra til økt forskningsdeltakelse både nasjonalt og internasjonalt. Vi har som mål å utvide vår portefølje av NFR- og EU-søknader i inneværende strategiperiode.

I stillingen vil du gi lederstøtte til prosjektledere og instituttledelsen. Du vil tilrettelegge for utvikling og etablering av arenaer for forskning og samarbeid, både internt og i samarbeid med andre sentrale aktører. Instituttet er en del av det integrerte universitetssykehus St. Olavs hospital.

Arbeidsoppgaver

Dine viktigste arbeidsoppgaver:

 • Bidra med kunnskap om forskningsfinansiering og søknadsskriving
 • Følge utlysninger av midler, og identifisere søkere til aktuelle utlysninger
 • Utforme større prosjektsøknader i samarbeid med fagmiljøene
 • Arbeide for strategisk og faglig forankring av prosjektsøknader
 • Bidra til forvaltning og styring av instituttets forskningsaktivitet
 • Kvalitetssikre og risiko-vurdere instituttets prosjektportefølje

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har følgende kvalifikasjoner:

 • Høyere relevant utdanning, miniumum bachelor
 • Søkere med relevant mastergrad eller PhD-grad vil bli foretrukket
 • Relevant arbeidserfaring fra egen forskning, forskningsorganisasjoner eller forskningsstøtte
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Gode dataferdigheter

Personlige egenskaper

Vi ønsker oss en kollega som:

 • Har teft for å se hva som må bli gjort og som evner å finne gode løsninger.
 • Er åpen for å ta på seg ulike oppgaver i en mangfoldig organisasjon.
 • Har god kommunikasjons- og formidlingsevne, både skriftlig og muntlig.
 • Er utadvendt og med gode samarbeidsegenskaper, liker kontakt med folk.

Ved vurdering av den best kvalifiserte, legger vi vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt din motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

I stillingen som rådgiver kode 1434 vil du normalt lønnes fra brutto kr 488 000 - 583 900 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. I stillingen som seniorrådgiver kode 1364 vil du normalt lønnes fra brutto kr 572 700 - 670 000 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde:

 • CV, attester og vitnemål
 • navn og adresse til tre relevante referanser

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

I henhold til Offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste.

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med:

Ved spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med HR-rådgiver Bente Kristin Årbogen Andersen, e-post: [email protected]

Søknaden med alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål.

Søknadsfrist: 01.06.2020