Stilling:

Rådgiver / seniorrådgiver innen jordobservasjon

Norsk Romsenter søker en rådgiver/seniorrådgiver som kan bidra ved vårt nasjonale Copernicus-sekretariat, til å videreutvikle norsk jordobservasjon i skjæringspunktet mellom samfunnsnytte, forskning og næringsliv.

Jordobservasjonssatellitter spiller en stadig større rolle i det daglige oppsynet med vær, miljø og menneskelig aktivitet her på Jorda, og bidrar med lange tidsserier til den geofysiske utforskningen av Jorda. Det er også betydelige industriaktiviteter på dette feltet i Norge. Norsk Romsenter bidrar med FoU-midler til teknologi-, produkt- og tjenesteutviklingsprosjekter for videreutvikling av feltet, både nasjonalt og gjennom europeiske programmer.

Norge deltar i EUs jordobservasjonsprogram Copernicus. Norsk Romsenter søker nå en rådgiver/seniorrådgiver som kan bidra ved vårt nasjonale Copernicus-sekretariat, til å videreutvikle norsk jordobservasjon i skjæringspunktet mellom samfunnsnytte, forskning og næringsliv.

Stillingen vil inngå i Avdeling Forskning og Jordobservasjon. Tiltredelse i april 2019.

Aktuelle arbeidsoppgaver vil være:

 • Tilrettelegging av nasjonale prosesser rundt Copernicus-programmet
 • Evaluering av søknader
 • Oppstart og oppfølging av utviklingskontrakter
 • Veiledning av norske bedrifter og institutter i.f.t. EUs romprogram
 • Bistå i komitearbeidet knyttet til EUs romprogram
 • Bidra i nasjonalt utredningsarbeid innen romsektoren
 • Bidra i Norsk Romsenters informasjonsvirksomhet

Utdanning og erfaring:

 • Søkeren må minimum ha utdanning tilsvarende Mastergradsnivå, samt noen års relevant arbeidserfaring.
 • En velegnet bakgrunn for denne stillingen vil f. eks. være en mastergrad innen geofag, fysikk, ingeniørvitenskap, teknologi eller data, og gjerne litt erfaring fra utredningsarbeid, forvaltning eller næringsliv.
 • Andre relaterte utdannings- og erfaringsbakgrunner kan tenkes, men noe realfaglig bakgrunn fra universitet/høyskole er en forutsetning.

Personlige egenskaper:

 • selvstendig og selvmotiverende
 • gode samarbeidsevner og gjennomføringsevne
 • analytisk og systematisk, med god skriftlig formuleringsevne

Arbeidsspråket er norsk, men søkerne må beherske engelsk godt, både muntlig og skriftlig. Søkere må kunne gis nødvendig sikkerhetsklarering og autorisasjon. Arbeidet vil kunne medføre noe reisevirksomhet både innenlands og utenlands.

Norsk Romsenter kan tilby:

 • en arbeidsplass hvor vi kombinerer jordnær nytte med "rocket science"
 • sentralt beliggende kontorer på Skøyen
 • gode kolleger
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og trening i arbeidstiden

Norsk Romsenter er en IA-bedrift.

Stillingen lønnes som rådgiver eller seniorrådgiver kr 530.000 til 650.000 avhengig av erfaring og kvalifikasjoner.

Spørsmål kan rettes til:

 • Avdelingsdirektør Terje Wahl 22 51 18 15 / 90 12 48 50 eller
 • Personalansvarlig Elin Stange Heikvam 22 51 18 08 / 91 12 40 82

Søk her.

Frist: Innen 21. januar 2019