Ledig stilling ved Norsk Regnesentral

SOMMERJOBB 2020 for IT-studenter - 2-3 stillinger som forskningsassistent

Søknadsfrist: 01.02.2020

Norsk Regnesentral ser på deg som er student som en viktig fremtidig ressurs, og vil gjerne bli kjent med deg allerede i studietiden. Gjennom en sommerjobb hos oss får du en unik mulighet til å se hvordan vi jobber her ved NR, og samtidig knytte langsiktige kontakter.

Ved Norsk Regnesentral harr vi ca. 15 forskere som jobber med cybersikkerhet, universell utforming, e-inkludering og smarte sensorer. Vi har nå ledig sommerjobber ved vår forskningsavdeling DART (Anvendt forskning i IKT).

Vi tilbyr inntil 3 sommerjobber til studenter med:

Norsk Regnesentra

Norsk Regnesentral (NR) er nasjonalt ledende innen anvendt statistisk oppdragsforskning og har mer enn 50 års erfaring i å analysere, modellere og finne mønstre i store og små, strukturerte og ustrukturerte datasett. Vi er 64 forskere som jobber med statistisk modellering, maskinlæring og kunstig intelligens innen finans, energimarkedet, petroleum, geologi, jordobservasjon, klima, marine ressurser, medisin og transport.

  • Motivasjon og lyst til å jobbe med utfordrende, anvendte problemstillinger
  • 3 eller 4 års relevante universitetsstudier
  • Faglig sterke resultater
  • Programmeringskompetanse i f.eks. Java, Python, Javascript, CSS eller C++

Vi ønsker sommerstudenter som har interesser innen ett eller flere av følgende tema:

  • Universell utforming og tilgjengelighetstesting
  • Virtuelle maskiner og semantikk
  • Informasjonssikkerhet og personvern
  • Risikomodellering og analyse
  • Roboter og sensorer i anvendelser
  • Augmented / virtuell virkelighet og opplæring

Engasjementet er på 6 uker, 4 uker fra medio juni 2020 og 2 uker i månedsskiftet juli/august. Andre tidspunkter kan også være mulig. Arbeidsoppgavene avhenger av aktuell oppdragsaktivitet i sommer. Dere vil bli fulgt opp av våre mest erfarne forskere og få et realistisk innblikk i hvordan det er å jobbe på et forskningsinstitutt.

Norsk Regnesentral holder til ved Blindern i Oslo.

For nærmere informasjon om stillingene, kontakt:

Søknad med cv, karakterutskrifter (også fra videregående) og evt. attester sendes HR-kontoret som én pdf-fil til [email protected] innen 1. februar 2020.

Merk søknaden "IT-sommerjobb".

Søk på stillingen