Stilling:

Forskningskoordinator – Ny-Ålesund, Svalbard (2 år)

Søknadsfrist 20.03.2019

Norsk Polarinstitutt

Norsk Polarinstitutt driver naturvitenskapelig forskning, kartlegging og miljøovervåkning i Arktis og Antarktis. Instituttet er faglig og strategisk rådgiver for staten i polarspørsmål, representerer Norge internasjonalt i flere sammenhenger og er Norges

utøvende miljømyndighet i Antarktis. Polarinstituttet er underlagt Klima- og miljødepartementet og har ca. 160 ansatte i Tromsø, på Svalbard og i Antarktis. For mer informasjon, se www.npolar.no.

Norsk Polarinstitutt har ledig en 100% åremålsstilling i 2 år som forskningskoordinator ved Ny-Ålesund forskningsstasjon. Stillingen er en del av teamet på syv ansatte og vil ha NPs leder i Ny-Ålesund som nærmeste overordnede.

Gjennom Svalbardmeldingen (St. meld. 22, 2015-2016) og Strategi for Forskning og Høyere Utdanning for Svalbard har instituttet fått nye og spesifikke oppgaver i Ny-Ålesund. Norsk Polarinstitutt skal ivareta den norske vertskapsrollen, og har fått ansvar for implementering og daglig oppfølging av strategien lokalt. Instituttet skal også være kontaktpunkt for forskningen og aktivitet knyttet til denne. Drift og utvikling av tjenester og infrastruktur i Ny-Ålesund skal være samordnet med forskningsfaglige behov og prioriteringer slik disse fremgår av strategien, og NP skal ha det overordnede ansvaret for å koordinere og påse at slik samordning skjer. Stillingen inngår i et team som skal løse disse oppgavene sammen.

Arbeidsoppgaver

Sentrale oppgaver vil være knyttet til oppfølging av den daglige implementeringen av forskningsstrategien for Ny-Ålesund. Dette innebærer blant annet å ha god oversikt over og tett faglig kontakt med alle besøkende forskningsgrupper, samt god kommunikasjon med ledelsen av forskningsflaggskipene i Ny-Ålesund. Koordinatoren skal fremme samarbeid og koordinering med det formål å øke kvaliteten på forskningen og tilgjengeligheten av data. Koordinatoren vil sammen med leder i Ny-Ålesund fungere som vertskap for Ny-Ålesund Forskningsstasjon.

Kvalifikasjoner

Stillingen krever naturvitenskapelig utdanning på master- eller doktorgradsnivå. Erfaring fra forskning og formidling er et krav. Det er en fordel med kjennskap til forskning på Svalbard og/eller i Arktis.

Det legges stor vekt på personlige egenskaper. Vi søker en initiativrik, sosial og tydelig person, som evner å jobbe systematisk og kan vise til god gjennomføringsevne. Stillingen krever gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt meget gode skriftlig og muntlige språkkunnskaper i norsk og engelsk. Søker må ha gyldig førerkort for personbil.

God fysisk form og helse er et krav. Bestått helsesjekk i henhold til NPs retningslinjer er en forutsetning for ansettelse.

Øvrige opplysninger

Arbeidssted er Ny-Ålesund, Svalbard. Stillingen er en 100 % åremålsstilling i 2 år med mulighet for forlengelse i ytterligere 2 år etter utlysning og søknad. Åremålsperioden kan kun forlenges en gang.

Stillingen avlønnes i henhold til statens lønnsregulativ i stillingskode 1434 rådgiver eller 1364 seniorrådgiver. I tillegg til lønn utbetales polartillegg (p.t. på kr 4.110,00 pr. mnd.).

Arbeidsgiver dekker en reise per år til og fra det norske fastlandet, samt reise til/fra det norske fastlandet ved til-/fratredelse i stillingen. Losji og kost med mat i messe dekkes også. Dette medfører fordelsskatting. Svalbardskatt/ folketrygdavgift utgjør p.t. 16,2 %. Det trekkes 2% til Statens Pensjonskasse. Det er ikke anledning til å ha familie bosatt i Ny-Ålesund.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Derfor oppfordres alle kvalifiserte kandidater med ulik utdannings, arbeids- og livserfaring til å søke jobb i staten. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

Søknad

Spørsmål vedrørende stillingen rettes til:

Søknadsfrist er 20. mars 2019.

Søknad med relevante kvalifikasjoner og erfaringer, CV, publikasjonsliste, kopi av attester og vitnemål, samt navn på minst tre referanser sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Vedlegg registreres sammen med søknaden i Jobbnorge.

Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. Offentlighetsloven § 25, annet ledd.

Vi ønsker ikke kontakt med annonseselgere.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS