To ledige stillinger hos Tun Media:

Norsk Landbruk søker journalister

Søknadsfrist: Snarest

Har du lyst til å jobbe med verdens kanskje viktigste næring? Nå har vi to ledige stillinger.

Norsk Landbruk er det ledende fagbladet for gårdbrukere og jobber for å gjøre gårdsdrifta mer lønnsom. Vi skriver om planteproduksjon, husdyrproduksjon, maskinteknikk, bedriftsledelse og økonomi i landbruket.

Tun Media AS

Tun Media AS er Norges største landbrukskanal, der de største eierne er Tine SA, Norges Bondelag, Nortura SA, Felleskjøpet Agri SA, Landkreditt SA og Gjensidige Forsikring ASA. Tun Media har et vedtektsfestet formål om å drive medievirksomhet for landbrukets og distriktenes interesser. Tun Media utgir medlemsbladet Bondebladet og fagbladene Norsk Landbruk og Traktor, i tillegg til dagsavisen Nationen. Tun Media holder til i moderne lokaler sentralt i Oslo.

I 2018 hadde vi vekst i antall solgte abonnement og i antall lesere. Nå leter vi etter journalister som kan bidra til å løfte oss videre. Du har gode kunnskaper om landbruk og evne til å fortelle til dels kompliserte historier med tekst, bilder og lyd. Hos oss får du tillit og ansvar fra første dag, og du vil ha stor innflytelse på produktet vi leverer. Som ansatt i Norsk Landbruk vil du inngå i et team på 15 redaksjonelle medarbeidere, der hovedoppgaven vil bestå av å produsere fagartikler for nett og papir. Vi ser gjerne at du har høyere utdanning innen et relevant fagområde, at du har sikker språkføring og er fortrolig med digitale arbeidsverktøy. Da stillingen innebærer en del reisevirksomhet må alle søkere ha førerkort for personbil.

Søknadsfrist: Snarest

Søknad med CV sendes [email protected].
Spørsmål om stillingen kan rettes til ansvarlig redaktør
Iver Gamme på telefon 950 49 233