Stilling:

Rådgiver ved Norges Tekniske Vitenskapsakademi

Søknadsfrist 30. november

Akademiet søker nå etter en rådgiver som skal bli en sentral person i en lite, men aktivt miljø.

Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA)

Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) er et frittstående akademi som skal fremme kunnskap om og interesse for teknologi og naturvitenskap. NTVA stimulerer til utdannelse og forskning innen de nevnte felter. NTVA vil bidra til at Norge er best mulig forberedt på den store teknologiske endringer som nå er i gang i verden.

NTVA har avdelinger i seks norske regioner; Agder, Bergen, Oslo, Stavanger, Tromsø og Trondheim. Akademiet har mer enn 600 personmedlemmer og 40 bedrifts- og institusjonsmedlemmer i Industrielt Råd. www.ntva.no

Akademiet er i en utviklingsprosess som har som mål å fornye kommunikasjonsarbeidet og relasjonen til våre medlemmer og til omverdenen. Vi søker en kreativ medarbeider som kan være en sentral ressurs i dette arbeidet.

Arbeidet vil være allsidig og vil innebære utvikling og redigering av akademiets hjemmesider og informasjonsarbeidet via sosiale medier, tilrettelegging av og deltagelse i møter og konferanser.

I tillegg er det aktuelt å delta i utvikling og produksjon av rapporter og bøker som akademiet utgir.

Vi søker en utadvendt person med høyere utdannelse og interesse for teknologi og forskning. Søkere bør ha gode kunnskaper om praktisk kommunikasjons- og informasjonsarbeid. God forståelse av moderne datahjelpemidler til kommunikasjon, medlemskontakt og annet informasjonsarbeid vil være en klar fordel.

Kontorsted er Trondheim.

Lønn etter avtale, muligheter for fleksibel arbeidstid.

Søknadsfrist fredag 30.november.

Tiltredelse så snart som mulig etter 1.april 2019.

For mer informasjon: [email protected] eller Lars Thomas Dyrhaug 93 20 69 52