Ledig stilling ved Norges musikkhøgskole

Universitetslektor i musikkteknologi

Søknadsfrist: 26.01.2020

Om stillingen

Stillingens omfang og fagområde

Stillingen er en 50 prosent fast stilling og er ledig fra 1. august 2020.

Norges musikkhøgskole

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstuen i Oslo og har 750 studenter og 350 ansatte. Les mer på www.nmh.no

Stillingens fagområde er musikkteknologi og elektroakustisk musikk i bred sjangermessig forstand. Det legges vekt på kunstnerisk arbeid og praktisk kunnskap om digital teknologi, musikkteknologi og programmering. Det forutsettes gode evner til å kunne sette det faglige arbeidet inn i et musikkestetisk og musikkhistorisk perspektiv.

Arbeidsoppgaver

Undervisningsoppgavene omfatter undervisning og veiledning, i hovedsak på bachelornivå, i studioarbeid, elektroakustiske komposisjonsteknikker og bruk av musikkteknologi for utøving , komposisjon og lydgenerering, i tråd med gjeldende studieplaner.

Det forutsettes at den som ansettes deltar i fagadministrative oppgaver og går aktivt inn i faglig samarbeid med kolleger. Det forventes at den som ansettes tar initiativ til, planlegger og leder seminarer og kurs innenfor sitt fagområde, i samarbeid med øvrige lærere innen fagområdet. Vedkommende deltar også i forberedelse og gjennomføring av høgskolens opptaksprøver og eksamener. Den som ansettes må delta aktivt i NMHs arbeid med digitalisering av undervisningen i tråd med NMHs strategier.

Kvalifikasjoner

Søkere må dokumentere

 • Eget kunstnerisk arbeid der musikkteknologi inngår som et vesentlig element
 • Generell kompetanse innenfor elektroakustisk musikk og live electronics
 • Meget gode kunnskaper i bruk av MAX i utøving og komposisjon
 • Bred kunnskap om moderne musikkteknologi, musikkproduksjon og programmeringsverktøy for musikk og komposisjon
 • Erfaring med konstruksjon av kontrollere / egne musikkteknologiske instrumenter og bruk av microcomputere (Arduino o.l.)
 • Erfaring med bruk av digitale undervisningsverktøy

Søkere bes i tillegg beskrive de områder der søkeren har spesielt god kunnskaper eller områder der søker har bred erfaring og omfattende praksis som kan være relevant for stillingen. Det kan gjelde for eksempel:

Bruk av annen programvare som Csound, SuperCollider, eller lignende programmer for komposisjon, lydgenerering, lydbearbeiding og fremføring

 • Utvikling av programvare/apper
 • Erfaring med og kunnskaper om andre digitale medier, som bilde, video og lignende
 • Samarbeidsprosjekter med andre kunstutrykk
 • Undervisnings- og veiledningserfaring på høgskolenivå

Nærmere opplysninger om kravene som stilles til universitetslektor kan fås ved henvendelse til høgskolen.

Den som ansettes, må kunne undervise på et skandinavisk språk (norsk, svensk, dansk) og engelsk. Dersom den som tilsettes ikke har tilfredsstillende muntlige og skriftlige ferdigheter på et skandinavisk språk, forutsettes at slike ferdigheter tilegnes innen rimelig tid (normalt to år). For søker uten engelsk som morsmål kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk.

I vurdering av søkerne vil det også bli lagt vekt på spesielle kvalifikasjoner, egenskaper og erfaringer som har betydning for utføring av de oppgaver som er lagt til stillingen, bl.a. evne til samarbeid, til å ta initiativ og til å gjennomføre planlagte prosjekter.

Vi ønsker i første omgang bare søknad med CV og eventuelle vedlegg i form av attester og vitnemål, som skal lastes opp i den elektroniske søkeportalen. Etter den første vurderingen av dette, kan utvalgte kandidater bli invitert til å levere ytterligere dokumentasjon i form av for eksempel kunstneriske / vitenskapelige arbeider, dokumentasjon av undervisningsopplegg og annen dokumentasjon som de mener kan være av betydning.

Dokumentasjon som eventuelt leveres i fysisk format, må sendes inn i fire eksemplarer.

Aktuelle søkere kan i tillegg bli innkalt til prøveundervisning og intervju.

Generelt

Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for ansatte ved Norges musikkhøgskole.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkingen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres derfor til å søke stillingen.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25 andre ledd. Søkerne vil i så tilfelle bli varslet om dette.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

 • Fagseksjonsleder Mats Claesson på tlf. 922 61 690 eller
 • Spesialrådgiver Kjetil Solvik på tlf. 957 21 905 eller pr. e-post til [email protected]

Søknadsfrist: 26. januar 2020

Søknad med CV, attester og vitnemål må leveres elektronisk via www.jobbnorge.no senest 26.01.2020.

Søk på stillingen