Ledig stilling ved Norges musikkhøgskole

Ph.d.-stilling knyttet til det kunstneriske utviklingsprosjektet Reconfiguring the Landscape

Søknadsfrist: 13.01.2020

NMH lyser ut 1 stipendiatstilling i ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid. Stillingen er tilknyttet det treårige kunstneriske utviklingsprosjektet «Reconfiguring the Landscape».

Søknadsfristen er 13. januar 2020.

Norges musikkhøgskole

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning.


NMH holder til i Slemdalsveien på Majorstuen og har 750 studenter og 350 ansatte.

«Reconfiguring the Landscape»

«Reconfiguring the Landscape» er et kunstnerisk utviklingsprosjekt ledet av Natasha Barrett, professor ved NMH. Prosjektet undersøker hvordan 3D-elektroakustisk komposisjon og lydkunst kan fremkalle og provosere en ny bevissthet om utemiljøet vårt. Prosjektet inneholder fire tverrfaglige moduler: lagdeling (layering), forbedring (enhancing), re-lokalisering (relocation) og modifisering (modifying). I hver modul arbeider en med 3D-lydlandskap og landskap gjennom kunstnerisk arbeid, og ved å vurdere virkningen av denne intervensjonen. Integrasjonen av kunst og teknologi er sentralt i etterforskningen. Lyd, rom, menneskelig atferd og tidsmessige problemer vil bli omfavnet som kilder for kreativt arbeid.

Prosjektgruppen består av en internasjonal tverrfaglig gruppe forskere og/eller kunstnere som er aktive innen elektroakustisk komposisjon, 3D-lyd, romlig lydteknologi, motion capture og landskapsarkitektur.

Stipendiaten

Tilsettingen gjelder for tre år i 100% stilling med tiltredelse 1. september 2020.

Prosjektet ser etter en stipendiat med følgende ferdigheter/kompetanse og motivasjon:

 • Er en elektroakustisk komponist som spesialiserer seg på romliggjøring og akusmatisk musikk.
 • Har bakgrunnskunnskap innen akustikk og digital lyd, og mestrer vanlige lyddesign- og programmeringsverktøy, som MaxMSP.
 • Har en grunnleggende forståelse av hva ambisonics og lignende 3D-lydteknologier kan tilby.
 • Lar deg motivere til å utforske den kreative sammenkoblingen av kunst og teknologi som en del av et internasjonalt team.

Det kunstneriske doktorgradsprosjektet er definert av stipendiaten selv, men det skal forholde seg til tematikken for «Reconfiguring the Landscape». Det kunstneriske resultatet kan omfatte komposisjoner, installasjoner, stedsspesifikke aktiviteter og/eller multimediale uttrykksformer.

Tverrfaglig fellesskap

NMH har for tiden ca 20 kunststipendiater med prosjekter innenfor et bredt spekter; komposisjon, improvisasjon, tidligmusikk, folkemusikk og samtidsmusikk for å nevne noe.

Stipendiatene som tas opp på programmet, deltar i Den nasjonale forskerskolen i kunstnerisk utviklingsarbeid, og de vil være del av et tverrfaglig kunstnerisk fellesskap med stipendiater fra andre kunstutdanningsinstitusjoner. I tillegg organiserer NMH en rekke obligatoriske emner og aktiviteter for våre stipendiater innenfor kunstnerisk utviklingsarbeid.

Gå til studieplan for ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid (pdf)

Arne Nordheim senter for kunstneriskutviklingsarbeid

Alle kunstneriske utviklingsprosjekter ved NMH er plassert i NordART - Arne Nordheim senter for kunstnerisk utviklingsarbeid.

NordARTs visjoner for kunstnerisk forskning vektlegger en dyptgripende, kritisk og utforskende holdning til kunstneriske målsetninger og problemstillinger. Gjennom vilje til å lære av de ypperste aktørene innen kunstfeltet samt gjennom deling av nyervervet kunnskap, søker NordART å skape utviklingsmuligheter for en bedre kunst basert på økt innsikt, refleksjon og forståelse.

Vi tilbyr

Programmet tilbyr en treårig stilling som stipendiat til søkere som har fullført den høyeste kunstutdanningen innenfor fagområdet og leder til kompetanse som førsteamanuensis. Søkeren må kunne dokumentere anerkjent kunstnerisk praksis på internasjonalt nivå og av et visst omfang.

Dette kan du lese mer om i Forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Norges musikkhøgskole.

Generelt

Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid er gjeldende for tilsatte ved Norges musikkhøgskole. Det stilles krav om tilstedeværelse/boplikt for stillingen.

Stillingen lønnes etter statens regulativ som stipendiat, stillingskode 1017, ltr. 54. Det trekkes 2% av lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

NMH tilbyr arbeidsplass ved høgskolen, men vi kan ikke garantere eget kontor, eller samme kontor gjennom hele perioden.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. Offentlighetsloven § 25, 2. ledd. Søkerne vil i så tilfelle bli varslet om dette.

Søknadsskjema

Søkere skal bruke eget elektronisk søknadsskjema (lenke under i teksten).

Innhold i søknadsskjema:

 • Kontaktinformasjon og annen formalia
 • Prosjektbeskrivelse på inntil 2500 ord
 • Utdanning
 • CV
 • Tre eksempler på kunstneriske arbeider som er relevante for prosjektet du søker om å få gjennomført
 • Tidsplan
 • Budsjett

Frist

Innen 13. januar 2020 kl. 12.00 norsk tid.

Hvor skal du sende søknaden

Søknaden må sendes til NMH via dette elektroniske søknadsskjemaet.

Søknader som ikke er sendt via skjemaet, ikke vil behandlet.